این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

راهنمای جامع دادرسی مالیاتی / آرمین علیزاده

راهنمای جامع دادرسی مالیاتی / آرمین علیزاده
چکیده این محصول : انتشار : 1401/06/22 2 نظر

نام کتاب:  راهنمای جامع دادرسی مالیاتی

تالیف : آرمین علیزاده

نوبت چاپ: چاپ اول 1401 

تیراژ : 500 نسخه

ناشر : انتشارات ترمه

قیمت: 150000 تومان

شابک : 9786223270413

تعداد صفحات: 300 صفحه

هدفکتاب

کتاب راهنمای جامع دادرسی مالیاتی از نگاه مولف

کتاب راهنمای جامع دادرسی مالیاتی شامل مجموعه قوانین و مقررات عمومی مالیاتی است که به همراه یکصد و چهل نکته در شناخت راههای دفاع و نیز شیوه نگارش لایحه دفاعی و طرح اعتراض به دیوان و هیئت های عمومی و تخصصی با ذکر نمونه‌هایی پاسخگوی تمامی نیازهای مربوطه در این زمینه است درین انتهای این کتاب قوانین و دستورالعمل های مالیاتی مطرح شده اند از جمله :

 • دستورالعمل دادرسی مالیاتی
 • قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 • راهنمای طرح دادخواست به دیوان عدالت اداری
 • آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
 • دستورالعمل نحوه استرداد موضوعات ماده 46 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 • دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • دستورالعمل استاندارد سازی فرایندهای زمانی رسیدگی مالیاتی و وصول مالیات پرونده‌های مودیان در منابع اشخاص حقوقی و مشاغل
 • دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی و رسیدگی و تراکنش‌های بانکی مشکوک
 • دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانک مشروط بر عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394
 • نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

فهرست مطالب

پیشگفتار

آیین دادرسی مدنی

چرا برای حل اختلاف مالیاتی به دادگاه ها شکایت نمی‌کنیم

بررسی مقدماتی

تعریف صلاحیت

اهمیت صلاحیت

تشخیص و احراز صلاحیت

ضمانت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی

اختلاف در صلاحیت

صلاحیت عام

مراجع اختصاصی

مراجع شبه قضایی

هدف تشکیل محاکم شبه قضایی

شکایت از تصمیمات و آرای محاکم شبه قضایی

اختلاف صلاحیت بین محاکم دادگستری و شبه قضایی

هیئت موضوع بند 3 ماده 97

مواد قانونی مرتبط با هیئت بند 3 ماده 97

تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق بررسی نظرات

هیئت بند 3 ماده 97

نکات در خصوص هیئت بند 3 ماده 97

بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به دفاتر

برخی نکات قوانین و مقررات عمومی دادرسی مالیاتی

الف)مدت زمان رسیدگی

ب)انواع و نحوه ابلاغ

ج) وکالت

نکات در خصوص وکالت

برخی بخشنامه ها در خصوص حق تمبر و وکلا

د)برخی مواد در خصوص تعطیلی و یا به وجود آمدن برخی مشکلات در دستگاه قضایی

ه)فاصله تاریخ ابلاغ و تشکیل جلسه

و)سپردن ضمانت

ز)مشخصات رای هیات حل اختلاف

ح)در خصوص اشتباهات محاسباتی در صدور رای

ط)قرارهای صادره توسط هیئت های حل اختلاف مالیاتی

ی)در خصوص مبالغ آرا در خصوص برگ متمم

ل)فرضیات در خصوص مبلغ مالیات در هیئت همعرض

م)شرایط و نحوه اعتراض به برگ تشخیص

ن)در خصوص نقص مدارک پس از تحویل به دبیرخانه

س)مطالعه پرونده

نکات مهمی که قبل از رجوع به رئیس امور مالیاتی یا ممیز کل باید دانست

الف در خصوص جرائم

ب)نماینده مودی در هیئت حل اختلاف مالیاتی

ج)شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی

د)شرایط مشخصات و نحوه تسلیم اعتراض

ه)برخی نکات عمومی نحوه نگارش لوایح

و)چه کسانی می توانند در هیئت حل اختلاف مالیاتی به جای معدی حضور یابند؟

ز)اشخاص مجاز به حضور در هیئت

ح)چه کسانی می توانند به برگ تشخیص اعتراض نمایند؟

توافق با رئیس امور مالیاتی یا ممیز کل

شکایت از میزان و نحوه محاسبه مالیات

مهلت جهت طرح اعتراض به رئیس امور مالیاتی (ممیز کل)

مواد قانونی مربوط به مرحله اعتراض به رئیس امور (ممیز کل)

نکات در خصوص توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل)

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

ترتیب و نحوه رسیدگی

مهلت جهت طرح اعتراض به هیئت بدوی

موارد ارجاع پرونده به هیئت بدوی پس از عدم رفع اختلاف با ممیز کل

آرای هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

ماده قانونی مربوط به هیئت بدوی

نکات در خصوص هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

مهلت جهت طرح اعتراض در هیئت تجدید نظر

موارد ارجاع پرونده به هیئت تجدید نظر

آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

ماده قانونی مربوط در خصوص هیئت تجدیدنظر

نکات در خصوص هیئت تجدیدنظر

انواع ایرادات

انواع ایرادات شکلی در دادرسی مالیاتی

هیئت‌های موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم

 1. هیئت صدر ماده 216
 2. هیئت تبصره 1 ماده 216
 3. هیئت تبصره 2 ماده 216

مهلت جهت طرح اعتراض در موضوع ماده 216

نمونه لایحه جهت اعتراض به هیئت تبصره 1 ماده 216

موارد ارجاع پرونده به هیئت‌های موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم

آرای هیئت‌های موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده قانونی مربوط به هیئت‌های موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم

نکات در خصوص هیئت‌های تبصره 1 و 2 ماده 216

شورای عالی مالیاتی

نمونه لایحه جهت اعتراض به شورای عالی مالیاتی

موارد ارجاع پرونده به هیئت 251 قانون مالیاتهای مستقیم

آرای شورای عالی مالیاتی 251 قانون مالیاتهای مستقیم

مواد قانونی مربوطه 251 قانون مالیاتهای مستقیم

نکات در شورای عالی مالیاتی 251 قانون مالیاتهای مستقیم

هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی

هیئت موضوع ماده 251 مکرر

هیئت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

مهلت جهت طرح اعتراض به هیئت 251 مکرر

موارد ارجاع پرونده به هیئت 251 مکرر

آرای هیئت موضوع ماده 251 مکرر

ماده قانونی مرتبط با 251 مکرر

نکات در خصوص هیئت 251 مکرر

استرداد

موارد ارجاع پرونده به هیئتهای موضوع ماده 243

مواد قانونی مربوط در استرداد

نکات در خصوص استرداد

هیئت تبصره یک ماده 187

مجوز تشکیل هیئت ماده 187

نکات در خصوص تبصره 1 ماده 187

هیئت موضوع تبصره ماده 157

ماده قانونی مربوطه

نکات در خصوص تبصره ماده 157

دیوان عدالت اداری

مهلت طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری

موارد ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری

ماده قانونی در خصوص دیوان عدالت اداری

وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت تخصصی دیوان

اعاده دادرسی

نکاتی در خصوص دیوان عدالت اداری

چند نمونه از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

چند نمونه از آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

سایر قوانین و مقررات

دستورالعمل دادرسی مالیاتی

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 31 تیرماه 1394

دستورالعمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 بهمن 1380

دستورالعمل ارشادی مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان این وزارتخانه به نحوی از انحا در امور مالیاتی ذی مدخل هستند

دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده شهریور ماه 1394

نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکردهای سال‌های 1391 لغایت 1394

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 خرداد ماه 1392

بخش اول تشکیلات

بخش دوم آیین دادرسی

سخن آخر

کتاب حاضر در بردارنده مجموعه ای از قوانین مالیاتی و نکاتی درباره نحوه دفاع در دعاوی مالیاتی باشد مطالب این کتاب به گونه‌ای تدوین شده اند که مودیان مالیاتی در صورت نیاز به شرکت در هر یک از مراجع حل اختلاف مالیاتی می توانند با مراجعه مستقیم به قسمت مربوط از تمامی نکات مربوط به آن هیئت مطلع گردند با توجه به این رویکرد ناچار برخی مطالب و مواد قانونی و موضوعات در بخش‌های مختلف تکرار شده است

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

4-این کتاب نسخه دانلودی ندارد

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh
سهیل سهیلی
۱۴۰۰/۰۴/۱۸۰۰
پاسخسلام توضیح در مورد کتاب و فایل پی دی اف و ثبت نام
علی اکبر علیایی
۱۴۰۰/۰۷/۱۴۰۰

سلام این کتاب نسخه PDF  ندارد و احتمالا در آبان ماه چاپ حدید روانه بازار شود