این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

کتاب مسائل جاری در حسابداری

کتاب مسائل جاری در حسابداری
چکیده این محصول : انتشار : 1397/06/26 2 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: مسائل جاری در حسابداری

ناشر: انتشارات ترمه

نویسندگان: مارگات دریور، سوزان مک گوان ، پاتریشیا استانتن

مترجم: دکتر علی روحی- سلام عبدالله زاده - جواد روحی - ندا شیرزادی

شابک: 9789649786803

نوبت چاپ: اول 1397

 

فهرست کتاب

# فصل اول:معرفی مسائل جاری در حسابداری # نظریه حسابداری # نظریه چیست ؟ # چرا نظریه مورد نیاز است ؟ # انواع نظریه‌ها # نظریه های اثباتی # نظریه های هنجاری # تحقیق چیست؟ # رابطه بین نظریه و تحقیق # مناطق و حوزه های تحقیق در حسابداری # بررسی اجمالی فصل‌های این کتاب # فصل 2: چارچوب مفهومی # فصل 3: تدوین استانداردها # فصل 4: اندازه گیری # فصل 5: محصولات فرآیندهای گزارشگری مالی # فصل 6: حاکمیت شرکتی # فصل 7: حسابداری اجتماعی و زیست محیطی # فصل 8: حسابداری بین المللی # فصل 92. بازارهای سرمایه # فصل 10 دو. واحدها با اندازه کوچک و متوسط # فصل 11: مسئولیت حرفه ای # فصل 12: مسیر های پیش رو # تعریف نظریه # توضیح نقش یک نظریه در حسابداری مالی # واژگان کلیدی # سوالات مروری # پیشنهاداتی برای مطالعه # فصل دوم: چارچوب مفهومی در حسابداری مالی # چارچوب مفهومی چیست ؟ # نظریه چارچوب مفهومی # تاریخ و تکامل چارچوب مفهومی # ساختار و اعضابه فعلی # اهداف چارچوب و اهداف صورتهای مالی # مرکز توجه گزارشگری ها # کانون توجه واحد اقتصادی # اهداف صورتهای مالی # کاربران و نیازهای اطلاعاتی آن ها # مفروضات اساسی # ویژگی های بنیادی گزارشگری اطلاعات # قابل فهم بودن # مربوط بودن # قابل اتکا بودن # قابل مقایسه بودن # تعیین نسبت اهمیت ویژگیهای # محدودیت های اطلاعات # عناصر صورتهای مالی # معیار شناخت # احتمال # اندازه گیری قابل اتکا # مزایای یک چارچوب مفهومی # مزایای فنی # منافع سیاسی # منافع حرفه ای # مشکلات و انتقادات وارده بر چارچوب مفهومی # چهارچوب می‌تواند مبهم باشد # چارچوب تشریحی است نه تجویزی # مفهوم قابلیت اتکا در چارچوب جاری نامناسب است # خلاصه # واژگان کلیدی # سوالات مروری # فصل سوم:تدوین استاندارد # چارچوب نهادی # FRC # AASB # دیگر گروه‌ها # استانداردهای حسابداری # استانداردهای مبتنی بر قواعد در مقایسه با استانداردهای مبتنی بر اصول # نظریه های قانون گذاری # قانون‌گذاری چیست ؟ # مزایا و معایب قانون گذاری # ماهیت سیاسی شکل گیری استانداردهای حسابداری # تحمیل نقطه نظر از طریق مذاکره # گروه‌های لابی کننده یا گروه‌های اعمال فشار # هماهنگ‌ سازی # نتایجی برای تدوین کنندگان استاندارد بین الملل # تمایز میان استانداردهای مبتنی بر اصول با استانداردهای مبتنی بر قواعد # واژگان کلیدی # سوالات مروری # سوالات کاربردی پاراگرافی جدید پیشنهاداتی برای مطالعه # فصل چهارم: اندازه گیری و مشکلات آن # احتیاج به اندازه گیری در گزارشگری مالی # اندازه گیری چیست و چه چیزهایی را در بر میگیرد ؟ # تصمیم‌گیری اینکه چه چیزی اندازه گیری شود: ویژگی ها # تصمیم در مورد اینکه چگونه اندازه گیری شود: مقیاس و واحد # مسائل و مشکلات اندازه گیری در حسابداری # الزامات و رهنمود برای اندازهحسابداری # تمرکز بر عناصر انفرادی و یک سیستم اندازه گیری # مسئله جمع پذیری # اندازه های به کار رفته در حسابداری # مفهوم بهای تمام شده و ارزش # تصمیم گیری در مورد اینکه آیا از بهای تمام شده استفاده شود یا ارزش # بهای تمام شده و ارزش های خاص # بهای تمام شده تاریخینرخ جدید بهای تمام شده جایگزینی و جاری # ارزش منصفانه و خالص ارزش بازیافتنی # ارزش فعلی # ارزش جبرانی # اندازه گیری در عمل:آب و تأثیرات # اثرات انتخاب مبتنی اندازه‌گیری # نتیجه‌گیری # خلاصه # سوالات مروری # سوالات کاربردی # پیشنهاداتی برای مطالعه # منابع # فصل پنجم: محصولات فرایند گزارشگری مالی # مقدمه # ادعایی دستکاری سود های گزارش شده # مدیریت سود # هموارسازی سود # گزارش های پیش بینی شده: شکل دادن سود # محرومیت فعالیت های ناشی از فرایند گزارشگری مالی # دارایی های نامشهود # سرمایه فکری # افشاگری های داوطلبانه کجا گزارش می شوندسوال # گزارش های سالانه # گزارش های اینترنتی # اطلاعات چه زمانی گزارش می شوند ؟ # استدلال هایی برای استاندارد سازی دوره های گزارشگری # استدلال هایی برای یک رویکردمنعطف تر در ارتباط با دوره های گزارشگری # گزارشگری میان‌دوره‌ای # XBBL # چرا واحدهای تجاری داوطلبان دست به افشاگری زدند ؟ # انگیزه مدیریت بهار برای افشا # تحقیق در گزارش های سالانه # نظریه پاسخگویی # نظریه مشروعیت # نظریه ذینفعان # خلاصه # سوالات مروری # سوالات کاربردی # پیشنهاداتی برای مطالعه # منابع # فصل ششم:حاکمیت شرکتی # مقدمه # منافع رو به رشد و حاکمیت شرکتی # مشکلات مربوط به مدیریت شرکتها # مزایای حاکمیت شرکتی خوب # حاکمیت شرکتی چیست ؟ # حاکمیت شرکتی ذینفعان # تقاضا بر روی سیستم های حاکمیت شرکتی # جدایی مدیریت و تامین کنندگان سرمایه # نظریه نمایندگی و ماهیت رابطه نمایندگی # هزینه های نظارتی # مشکلات نمایندگی # ثروت از دست رفته سهامداران # اجتناب از مشکلات نمایندگی # مفاهیم و پیش‌بینی طرحهای پاداش # حمایت از تحقیق برای نظریه نمایندگی # رهنمودهای حاکمیت شرکتی و عملیات‌ها # عناصر حاکمیت شرکتی # رویکردهای حاکمیت شرکتی # رویکرمبتنی بر قواعد برای حاکمیت شرکتی # رویکرد مبتنی بر اصول برای حاکمیت شرکتی # نقش حسابداری و گزارشگری مالی در حاکمیت شرکتی # مشکلات گزارشگری مالی # نقش اخلاق # پیشرفت ها و چشم انداز های بین المللی # نتیجه گیری # خلاصه # سوالات مروری # سوالات کاربردی # کتاب ها و وب سایت های توصیه شده # منابع # فصل هفتم: حسابداری و گزارشگری اجتماعی و زیست محیطی # مقدمه # گزارشگری اجتماعی و زیست محیطی چیست؟ # هزینه های اجتماعی ، یا اثرات خارجی # فشار ذینفعان # موضوعات مدیریتی # روش های گزارشگری # دستورالعمل‌هایی برای افشاگری داوطلبانه # مهارت گزارشگری # برنامه‌های کاربردی # اعتبار حرفه ای # ماهیت سرمایه # نقش حرفه ای حسابداریتجدید گذشته # آینده # اثرات ناشی از عملکرد مالی و بازار سهام پارگراف جدید اثرات ناشی از بازار سهام # ارتباط با عملکرد مالی # خلاصه # سوالات مروری # سوالات کاربردی # کتاب ها و وب سایت های توصیه شده # منابع # فصل هشتم: حسابداری بین المللی # مقدمه # 10 یک سفر جتناب‌ناپذیر # انگیزه ای برای تغییر # (توسعه (تدوین استاندارد بین المللی # (ساختار( تدوین استاندارد بین المللی # هیئت رئیسه # IASB # معیارهای انتصاب # IASB چگونه کار می کند ؟ # IASB و تفاسیر: IFRIC # IASB و ایالات متحده # پذیرش استانداردهای بین المللی توسط استرالیا # پذیرش و تصمیم‌گیری # AASB # تفسیر استانداردها در استرالیا # افشاگری شرکت و موضوعات مربوط به گذار # خلاصه # سوالات مروری # سوالات کاربردی # پیشنهاداتی برای مطالعه # منابع # فصل دهم: واحدهای تجاری در اندازه کوچک و بزرگ # مقدمه # تعریف یک SME # تعاریفی کیفی # تعاریف کمی # تعاریف بین المللی

 

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh
دژبانی
۱۳۹۸/۰۸/۰۴۰۰
پاسخسلام وقت بخیر فقط فصل پنجم را نیاز دارم
کاربر اصلی
۱۳۹۸/۰۹/۰۶۰۰

سلام باید نسخه کامل کتاب رو تهیه بفرمایید

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط