این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

حسابداری مالیاتی ایران

حسابداری مالیاتی ایران
چکیده این محصول : انتشار : 1397/10/30 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: حسابداری مالیاتی ایران

ناشر: ترمه

نویسندگان: دکتر پرویز سعیدی

مترجم:

شابک: 9789649781037

نوبت چاپ: دوم 1391

 

فهرست کتاب

# فصل اول- ساختار نظام مالیاتی مالیات چیست؟ تاریخچه و نقش مالیات در پیدایش تحولات اجتماعی اهمیت مالیات در اقتصاد کشور تاریخچه مالیات بردرآمد در ایران اصلاحات و تعدیلات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 ارتباط حسابداری با مالیات حسابداری مالیاتی ساختار یک نظام مالیاتی وظایف مدیریت مدیریت کارآمد مالیاتی طبقه بندی و انواع مالیات خصوصیات و ویژگی های مالیات مستقیم و غیر مستقیم [خود آزمائی فصل اول] فصل دوم - تعاریف مالیات تعریف مبنای مالیات تعریف سال مالیاتی تعریف دوره معافیت مالیاتی خود داری از پرداخت مالیات فرار از پرداخت مالیات اظهارنامه مالیاتی مالیات برارزش افزوده مالیات بردرآمد تصاعدی اصول مالیات، اصول اخذ مالیات اهداف مالیات، اهداف جمع آوری مالیات، مقاصد اخذ مالیات تعریف حسابرسی (Audit) تعریف شرایط حسابرسی تعریف بار مالیات، فشار مالیات تعریف تشخیص تعریف مبنای تشخیص تعریف دوره تشخیص تعریف خود تشخیصی تعریف وصول مالیات ترفند مالیانی سال مالی تعریف وزارتخانه تعریف مؤسسه دولتی تعریف شرکت دولتی تعریف مؤسسات و نهادهای عمومی فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی عبارتند از: در آمد عمومی فصل سوم - اشخاص مشمول مالیات اشخاص مشمول مالیات: اشخاصی که مشمول مالیات می باشند: اشخاصی که مشمول مالیات نمی باشند: مالیات های تکلیفی [خودآزمایی فصل سوم] بخش دوم - مالیات بر دارایی فصل چهارم - مالیات بر ارث طبقه بندی وراث اموال مشمول مالیات بر ارث نرخ مالیات بر ارث معافیت های مالیات بر ارث جرایم مالیاتی عدم تسلیم اظهارنامه مالیات برارث نحوه ارزیابی ماترک متوفی تکلیف وراث درتسلیم اظهارنامه مالیاتی تکالیف اداره امور مالیاتی در خصوص اظهارنامه مؤدیان ( مسائل مالیات بر ارث) فصل پنجم - حق تمبر نرخ های مالیاتی حق تمبر اوراق بهادار بخش سوم - مالیات بردرآمد فصل ششم - مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) به استناد ماده 52 قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول مالیات اجاره املاک مأخذ تعیین درآمد اجاره املاک چگونگی پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معافیت های مالیات بر درآمد اجاره املاک نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک جدول مالیات بردرآمد نکات قابل توجه در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره [خودآزمائی فصل ششم] (مسایل مالیات بر درآمد اجاره املاک) فصل هفتم - مالیات بر درآمد (نقل و انتقالات املاک) نقل و انتقال قطعی املاک: حق واگذاری محل از نظر قانون مالیات های مستقیم: نقل وانتقال املاک دستدارمی معافیت های مالیات بر درآمد املاک نکات قابل توجه در خصوص مالیات بر درآمد املاک [خودآزمائی فصل هفتم] (مسائل مالیات بردر آمد املاک) فصل هشتم - مالیات بر درآمد کشاورزی فصل نهم - مالیات بر درآمد حقوق تعریف درآمد حقوق تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق حقوق و مزایای مستمر نقدی شامل: مزایای مستمر غیر نقدی: نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق معافیت های مالیاتی درآمد حقوق سایر معافیت های مالیات بر درآمد حقوق تکلیف قانونی پرداخت کنندگان حقوق نکات قابل توجه در محاسبه مالیات بردرآمد حقوق ( خودآزمائی فصل نهم) ( مسائل مالیات بر درآمد حقوق) فصل دهم - مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص مشمول مالیات بر درآمد مشاغل درآمد مشمول مالیات بر درآمد مشاغل ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (95) اشخاص حقیقی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی صورت خلاصه درآمد و هزینه در ................ ماه سال **13 صورت خلاصه درآمد و هزینه در ................... ماه سال **13 موارد تشخیص على الرأس درآمد مشمول مالیات معافیت ها و مبنای نرخ مالیات بر درآمد مشاغل تکالیف مودیان مالیات بر درآمد مشاغل قرائن مالیات: ضرایب مالیاتی نکاتی درباره ضرایب مالیاتی: نحوه محاسبه مالیات از طریق تشخیص على الرأس: مالیات حق الوکاله مالیات حق الزحمه (خودآزمایی فصل دهم) ( مسائل مالیات بر درآمد مشاغل، حق الوکاله و حق الزحمه ) فصل یازدهم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چگونگی محاسبه در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد شرکت های پیمانکاری تکالیف پرداخت کنندگان وجوه پیمانکاری: چگونگی محاسبه مالیات شرکتهای ادغامی با ترکیب شده چگونگی محاسبه مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی چگونگی مأخذ محاسبه مالیات شرکتهایی که منحل می شوند چگونگی محاسبه مالیات شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار معافیت های مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (خودآزمایی فصل یازدهم) (مسائل مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی) فصل دوازدهم - مالیات بر درآمد اتفاقی در آمد مشمول مالیات بر در آمد اتفاقی مواردی که مشمول مالیات بر در آمد اتفاقی نمی شوند نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تکلیف مؤدیان مشمول مالیات درآمد اتفاقی ( خود آزمائی فصل دوازدهم) (مسائل مالیات بر درآمد اتفاقی) بخش چهارم - مالیات برارزش افزوده فصل سیزدهم - آشنایی با نظام مالیات بر ارزش افزوده مقدمه تاریخچه مالیات برارزش افزوده در جهان تاریخچه مالیات برارزش افزوده در ایران چگونگی اجرای مالیات برارزش افزوده در ایران معرفی نظام مالیات برارزش افزوده ویژگیها و مزایای مالیات برارزش افزوده ایرادات وارد بر مالیات برارزش افزوده نحوه دریافت و پرداخت مالیات برارزش افزوده در عمل چگونگی ثبت نام مؤدیان مشمول مالیات برارزش افزوده مفهوم ارزش افزوده روشهای محاسبه مالیات برارزش افزوده ( خودآزمایی فصل سیزدهم) ( مسائل مالیات بر در آمد ارزش افزوده) فصل چهاردهم - آشنایی با قانون مالیات برارزش افزوده در ایران فصل اول - کلیات و تعاریف الف- در مورد عرضه کالا فصل دوم - معافیتها فصل سوم - مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات فصل چهارم - وظایف و تکالیف مؤدیان فصل پنجم - سازمان مالیات برارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن فصل ششم - سایر مقررات فصل هفتم - عوارض کالاها و خدمات فصل هشتم - حقوق ورودی فصل نهم - سایر معافیتها و عوارض خاص فصل دهم - تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء بخش پنجم - سایر مقررات فصل پانزدهم - هزینه های قابل قبول و استهلاکات در قانون مالیات ها مستقیم هزینه های قابل قبول آشنایی با محاسبه استهلاک دارائی های ثابت استهلاک روش های محاسبه استهلاک جدول شرح دارایی های قابل استهلاک جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 مجلس شورای اسلامی جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده (151) تذکرات و توضیحات اصلاحی: فصل شانزدهم - آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد مدارک کلیات فصل اول - مشخصات دفاتر قانونی فصل دوم - سایر دفاتر اسناد حسابداری و مدارک حساب فصل سوم - نحوه تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی فصل چهارم - چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی فصل پنجم - موارد رد در دفاتر فصل هفدهم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی فصل اول - مراجع تشخیص مالیات فصل دوم - ترتیب رسیدگی فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالیاتی فصل چهارم - شورای عالی مالیاتی فصل پنجم - هیأت عالی انتظامی مالیاتی و اختیارات آن فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی فصل هجدهم – پیوستها پیوستها منابع و مأخذ

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط