این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته

کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته
چکیده این محصول : انتشار : 1397/07/27 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: حسابداری مدیریت پیشرفته

ناشر: صفار

نویسندگان: سید حسین سجادی - دکتر هاشم علی صوفی

مترجم:

شابک: 9789643885274

نوبت چاپ: اول 1396

 

فهرست کتاب

# فصل اول - هزینه یابی هدف اهدف آموزش فصل مقدمه تعریف هزینه یابی هدف مقایسه ی مبانی نظری هزینه یابی سنتی و هزینه یابی هدف مراحل سیستم هزینه یابی سنتی و هزینه یابی هدف عناصر هزینه یابی هدف الف) بهای تمام شده ی هدف مبتنی بر قیمت ب) برنامه ریزی اولیه بهای تمام شده ج) مشارکت بخش های مختلف بنگاه اقتصادی اجرای فرآیند هزینه یابی هدف نقش مدیر مالی شرکت در اجرای هزینه یابی هدف خلاصه ی فصل سؤال های تشریحی فصل فصل دوم - ارزیابی متوازن اهداف آموزش فصل مقدمه تاریخچه ی پیدایش ارزیابی متوازن مفاهیم اساسی ارزیابی متوازن جنبه های مختلف ارزیابی متوزان استراتژی های ارزیابی مبتنی بر چرخه ی عمر مثالی از کاربرد ارزیابی متوازن معایب و محدودیت های ارزیابی متوازن خلاصه ی فصل سؤال های تشریحی فصل فصل سوم - هزینه یابی بر مبنای فعالیت اهداف آموزش فصل مقدمه سلسله مراتب فعالیت ها تعریف هزینه یابی بر مبنای فعالیت هزینه های غیر مستقیم تولید الف) هزینه یابی کمتر یا بیش از حد ناشی از تولید ب) هزینه یابی کمتر یا بیش از حد ناشی از تنوع و ج) هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تخصیص هزینه ها فعالیت های فاقد ارزش افزوده ملاحظات رفتاری فعالیت های فاقد ارزش افزوده فرآیند طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت فرآیند اصلاح و بهبود فعالیت ها پیچیدگی هزینه یابی بر مبنای فعالیت الف) تحمیل طراحی و اجرای سیستم ب) تحلیل هزینه منفعت مقایسه ی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و روش های سنتی خلاصه ی فصل سؤال های تشریحی فصل چهارم - مدیریت بر مبنای فعالیت اهداف آموزش فصل مقدمه مدل اتحادیه ی بین المللی بنگاه های تولیدی پیشرفته الف) تحلیل محرک هزینه ها ب) تحلیل فعالیت ها ج) تحلیل عملکرد اهداف مدیریت بر مبنای فعالیت بخش اول - مبانی نظری مدیریت بر مبنای فعالیت فرآیند بهبود عملکرد فعالیت ها مرحله ی اول: تحلیل فعالیت ها مرحله ی دوم: شناسایی محرکهای هزینه مرحله ی سوم: اندازه گیری عوامل مؤثر در سیستم اندازه گیری عملکرد فعالیت ها الف) تدوین رسالت و مأموریت بنگاه اقتصادی ب) ابلاغ مأموریت و رسالت بنگاه اقتصادی ج) طراحی معیارهای اندازه گیری عملکرد فعالیتها روش های کاهش هزینه ها در مدیریت بر مبنای فعالیت کاهش زمان و میزان کار برای انجام هر فعالیت حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده انتخاب فعالیت هایی با حداقل هزینه 4) تقسیم فعالیت ها به هنگام ضرورت 5) نقل و انتقال منابع مصرف نشده بخش دوم - اجرای مدیریت بر مبنای فعالیت شرایط لازم برای اجرای مدیریت بر مبنای فعالیت الف) میزان جزئیات گزارش های مورد نیاز ب) چارچوب زمانی برای اجرای مدیریت بر مبنای فعالیت ج) اقدام های مورد نیاز اجرای سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت تاریخچه ی اجرای مدیریت بر مبنای فعالیت دیدگاه های موجود درباره ی نحوه ی اجرای مدیریت بر مبنای فعالیت اجرای آزمایشی سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت مزایای اجرای آزمایشی سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت معایب اجرای آزمایشی سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت اجرای نهایی سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت الف) الزام های مورد نیاز ب) ارزیابی کلی و تهیه برنامه جامع اجرایی ج) مدل چهار مرحله ای فرآیند مدل چهار مرحله ای د) طراحی سیستم گردآوری و گزارشگری کارآمد مراحل اجرای سیستم گردآوری و گزارشگری داده ها (مرحله ی ایجاد شیوه ها، سیستم ها و روش ها - مرحله ی نگهداری سیستم سایر مدل های اجرای سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت الف) مدل مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا ب) مدل پیشنهادی انجمن مدیریت آمریکا ج) مدل پیشنهادی شرکت فن آوری های هزینه یابی بر مبنای فعالیت د) مدل پیشنهادی انجمن حسابداران مدیریت آمریکا خلاصه فصل سؤال های تشریحی فصل فصل پنجم - کاربرد مدیریت بر مبنای فعالیت در مؤسسات خدماتی اهداف آموزش فصل مقدمه مزایای مدیریت بر مبنای فعالیت در مؤسسات خدماتی کاربردهای بهای تمام شده ی خدمت هزینه یابی سنتی بهای تمام شده ی خدمات فرآیند تعیین بهای تمام شده ی خدمات در سیستم سنتی فرآیند تخصیص سنتی هزینه های سربار به خدمات معایب هزینه یابی سنتی بهای تمام شده ی خدمات الف) تخصیص هزینه های سربار ب) رشد سریع هزینه های سربار ج) الزامی شدن روش های محاسبه ی بهای تمام شده د) وسیع بودن دامنه ی بهای تمام شده ه) یکسان نبودن شیوه ی برخورد با مخارج ر) قابل تخصیص بودن هزینه های فعالیت های عمومی، بهای تمام شده ی خدمت بر مبنای فعالیت عناصر بهای تمام شده ی خدمت بر مبنای فعالیت الف) صورتحساب فعالیت های خدمت ب) هزینه ی مواد اولیه ی مصرفی ج) هزینه ی کار مستقیم دلایل تخصیص مستقیم هزینه ی کار به فعالیت ها د) هزینه های فن آوری ها) هزینه های کیفیت و هزینه های طراحی خدمت ز) هزینه ی طراحی و توسعه ی خدمت ح) هزینه های تحقیق و توسعه ط) هزینه های مدیریت مواد اولیه و می) هزینه های تبلیغات و بازاریابی ک) هزینه های پشتیبانی عملیات ارایهی خدمات گ) هزینه های پشتیبانی فنی مشتری خ) هزینه های مربوط به خدمات تکمیل شده و توزیع آنها مثالی از نحوه ی محاسبه ی بهای تمام شده ی خدمت بر مبنای فعالیت خلاصه ی فصل سؤال های تشریحی فصل فصل ششم- مدیریت کیفیت جامع اهداف آموزش فصل سیر تکامل مدیریت کیفیت جامع الف) مدیریت علمی و کنترل کیفیت ب) نمونه گیری پذیرشی و کنترل کیفیت آماری ج) رشد کیفیت محصولات ژاپنی تعریف کیفیت الف) مناسب برای استفاده ب) کیفیت طراحی ج) مطابقت تولید با طراحی د) رضایت مشتری ه) تعریف واحد از کیفیت اندیشمندان مدیریت کیفیت الف) ادوارد دمینگ ب) جوزف جوران ج) فیلیپ کروسبی عناصر مهم مدیریت کیفیت الف) کارکنان ب) فرآیند ج) گرایش مشتری د) رهبری مفروضات سیستم مدیریت کیفیت جامع اصول مدیریت کیفیت جامع اصل اول؛ مشتری مداری اصل دوم؛ بهبود مستمر اصل سوم؛ جامعیت اصل چهارم؛ توجه به فرآیند به جای محصول اصل پنجم؛ توجه به کیفیت در ابتدای فرآیند تولید اصل ششم؛ پیشگیری از ایجاد تفاوت با الگوی کیفیت اصل هفتم؛ مشارکت کارکنان اصل هشتم؛ تعهد کل سازمان به کیفیت تفاوت های نگرش سنتی و نگرش جدید مبتنی بر کیفیت خلاصه ی فصل سؤال های تشریحی فصل هفتم - هزینه یابی کیفیت اهداف آموزش فصل مقدمه تاریخچه ی هزینه یابی کیفیت هدف هزینه یابی کیفیت دلایل اهمیت هزینه یابی کیفیت مدل های هزینه یابی کیفیت مفاهیم کیفیت الف) مفاهیم سنتی کیفیت ب) مفاهیم هزینه یابی کیفیت انواع هزینه های کیفیت هزینه های پیشگیری هزینه های ارزیابی هزینه های شکست عوامل مؤثر بر هزینه های کیفیت تغییرات فن آوری و رفتاری رفتار هزینه های پیشگیری رقابت مبتنی بر کیفیت مدل جدید هزینه یابی کیفیت: تمرکز بر انحرافها تشکیل تیم های کاری چند مهارته مزایای کاهش انحرافات سیستم های رسمی بهای تمام شدهی کیفیت محدودیت های هزینه یابی کیفیت ملاحظات کلی آموزش فرهنگ سازمانی مسئولیت خلاصه ی فصل سؤال های تشریحی فصل فصل هشتم - تئوری محدودیت اهداف آموزش فصل مقدمه تاریخچه ی تئوری محدودیت نظریه ی تئوری محدودیت توان عملیاتی سرمایه گذاری در موجودیها هزینه های عملیاتی فرایند اجرای تئوری محدودیت الف) شناسایی محدودیت های سیستم ب) بهره برداری از محدودیت های سیستم ج) تسری اثر تصمیم گیری به سایر منابع فاقد محدودیت د) رفع محدودیت های سیستم ه) به کارگیری دوبارهی فرآیند تفاوت های تئوری محدودیت با معایب تئوری محدودیت مزایای تئوری محدودیت خلاصه فصل سؤال های تشریحی فصل

 

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط