این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

جستجوی تگ "کتاب حسابداری"

ادامه و خواندن کتاب توابع مالی در اکسل

کتاب توابع مالی در اکسل

  نام اثر: آموزش توابع مالی اکسل نویسنده: خلیل قصاب پور توابع زیر را به زبان گویا و کاربردی آموزش ببینید: SLN - SYD - DB - DDB - VDB - FV - PV - NPV - XNPV - PMT - PPMT - IPMT - Nper - Rate - IRR - XIRR - MIRR - ACCRINT - ACCRINTM

4,962
ادامه و خواندن مجموعه قوانین تجاری

مجموعه قوانین تجاری

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه قوانین تجاری ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: غلامحسین دوانی مترجم: شابک: 9786008401339 نوبت چاپ: نوزدهم،1398

278
ادامه و خواندن ابزار ها و فنون حسابرسی  فناوری اطاعات

ابزار ها و فنون حسابرسی فناوری اطاعات

شناسنامه کتاب: نام کتاب: ابزار ها و فنون حسابرسی فناوری اطاعات ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: دکتر علیرضا سروش مترجم: شابک: 9786008401063 نوبت چاپ:

277
ادامه و خواندن مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه قوانین مالیات های مستقیم ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: غلامحسین دوانی مترجم: شابک: 9786008401025 نوبت چاپ:

440
ادامه و خواندن قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

شناسنامه کتاب: نام کتاب: قانون مالیات های مستقیم ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: فرشید فریدونی.فرامرز لطفی مترجم: شابک: 9786008401018 نوبت چاپ:

375
ادامه و خواندن مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی داخلی

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی داخلی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی داخلی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: محسن عسگری عظیم رهنورد واقف مترجم: شابک: 9786008401032 نوبت چاپ:

364
ادامه و خواندن گزارش نویسی در حسابرسی وبازرسی قانونی

گزارش نویسی در حسابرسی وبازرسی قانونی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: گزارش نویسی در حسابرسی وبازرسی قانونی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: حسین مهربانی مترجم: شابک: 9786005540857 نوبت چاپ:

319
ادامه و خواندن مجموعه سوالات ازمون های ورودی عضویت در جامعه رسمی حسابداران ایران

مجموعه سوالات ازمون های ورودی عضویت در جامعه رسمی حسابداران ایران

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه سوالات ازمون های ورودی عضویت در جامعه رسمی حسابداران ایران ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: حسین مهربانی-سینا مهربانی مترجم: شابک: 9786005540840 نوبت چاپ:

399
ادامه و خواندن مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی CPA2013

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی CPA2013

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی CPA2013 ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: کوروش امانی-احمد فاضلی مترجم: شابک: 9786005540697 نوبت چاپ:

222
ادامه و خواندن هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: هزینه های قابل قبول مالیاتی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: محمد برزگری-مجید عبدی مترجم: شابک: 9786005540673 نوبت چاپ:

398
ادامه و خواندن حسابداری شرکت های سهامی

حسابداری شرکت های سهامی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: حسابداری شرکت های سهامی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: فرزین خوشکار مترجم: شابک: 9786005540659 نوبت چاپ:

267
ادامه و خواندن اصول حسابرسی 1

اصول حسابرسی 1

شناسنامه کتاب: نام کتاب: اصول حسابرسی 1 ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: کریم بروفرد-احمد امامی-مهدی گودرزی مترجم: شابک: 9786005540635 نوبت چاپ:

237