این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

جستجوی تگ "انتشارات کیومرث"

ادامه و خواندن مجموعه قوانین تجاری

مجموعه قوانین تجاری

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه قوانین تجاری ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: غلامحسین دوانی مترجم: شابک: 9786008401339 نوبت چاپ: نوزدهم،1398

604
ادامه و خواندن ابزار ها و فنون حسابرسی  فناوری اطاعات

ابزار ها و فنون حسابرسی فناوری اطاعات

شناسنامه کتاب: نام کتاب: ابزار ها و فنون حسابرسی فناوری اطاعات ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: دکتر علیرضا سروش مترجم: شابک: 9786008401063 نوبت چاپ:

504
ادامه و خواندن قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

شناسنامه کتاب: نام کتاب: قانون مالیات های مستقیم ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: فرشید فریدونی.فرامرز لطفی مترجم: شابک: 9786008401018 نوبت چاپ:

705
ادامه و خواندن مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی داخلی

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی داخلی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی داخلی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: محسن عسگری عظیم رهنورد واقف مترجم: شابک: 9786008401032 نوبت چاپ:

743
ادامه و خواندن گزارش نویسی در حسابرسی وبازرسی قانونی

گزارش نویسی در حسابرسی وبازرسی قانونی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: گزارش نویسی در حسابرسی وبازرسی قانونی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: حسین مهربانی مترجم: شابک: 9786005540857 نوبت چاپ:

670
ادامه و خواندن مجموعه سوالات ازمون های ورودی عضویت در جامعه رسمی حسابداران ایران

مجموعه سوالات ازمون های ورودی عضویت در جامعه رسمی حسابداران ایران

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه سوالات ازمون های ورودی عضویت در جامعه رسمی حسابداران ایران ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: حسین مهربانی-سینا مهربانی مترجم: شابک: 9786005540840 نوبت چاپ:

773
ادامه و خواندن مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی CPA2013

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی CPA2013

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی CPA2013 ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: کوروش امانی-احمد فاضلی مترجم: شابک: 9786005540697 نوبت چاپ:

466
ادامه و خواندن هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: هزینه های قابل قبول مالیاتی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: محمد برزگری-مجید عبدی مترجم: شابک: 9786005540673 نوبت چاپ:

792
ادامه و خواندن حسابداری شرکت های سهامی

حسابداری شرکت های سهامی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: حسابداری شرکت های سهامی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: فرزین خوشکار مترجم: شابک: 9786005540659 نوبت چاپ:

967
ادامه و خواندن اصول حسابرسی 1

اصول حسابرسی 1

شناسنامه کتاب: نام کتاب: اصول حسابرسی 1 ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: کریم بروفرد-احمد امامی-مهدی گودرزی مترجم: شابک: 9786005540635 نوبت چاپ:

516
ادامه و خواندن مجموعه قوانین ومقررات کار وتامین اجتماعی

مجموعه قوانین ومقررات کار وتامین اجتماعی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات کار وتامین اجتماعی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: غلامحسین دوانی مترجم: شابک: 9786005540604 نوبت چاپ:

1,885
ادامه و خواندن کار بانرم افزارهای مالی و حسابداری درکوتاه ترین زمان

کار بانرم افزارهای مالی و حسابداری درکوتاه ترین زمان

شناسنامه کتاب: نام کتاب: کار بانرم افزارهای مالی وسابداری درکوتاه ترین زمان ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: ایمان چگونیان مترجم: شابک: 9786005540512 نوبت چاپ:

423