این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی
چکیده این محصول : انتشار : 1397/10/30 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: حسابداری دولتی

ناشر: دانشگاه خوارزمی

نویسندگان: حسین حسینی عراقی

مترجم:

شابک: 9789648462647

نوبت چاپ: دوازدهم 1392

 

فهرست کتاب

# بخش اول - مباحث نظری فصل اول: کلیات توسعه و رشد روز افزون دستگاههای دولتی و اهمیت آن در اقتصاد کشور اهمیت برقراری نظام مالی دولتی خصوصیات بخش عمومی و بخش خصوصی وجوه افتراق و اشتراک بخش عمومی و بخش خصوصی تعریف حسابداری دولتی حدود و ویژگیهای حسابداری اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایه ای کاربرد حسابداری دولتی و اهداف آن فصل دوم: اصطلاحات حسابداری دولتی دستگاه اجرایی اعتبار دیون بلامحل تخصیص اعتبار فصول هزینه درآمد عمومی درآمد اختصاصی درآمد شرکتهای دولتی سایر منابع تأمین اعتبار دریافتهای دولت وجوه عمومی مراحل انجام خرج تنخواه گردان و انواع آن پیش پرداخت -على الحساب ذیحساب - معاون ذیحساب - امین اموال - کارپرداز - عامل ذیحساب موافقت نامه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (سرمایه گذاری ثابت) اصطلاحات عمومی تملک داراییهای سرمایه ای اصطلاحات مندرج در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصطلاحات فنی مندرج در قراردادها سایر مقررات مربوط به تملک داراییهای سرمایه ای سؤالات فصل دوم فصل سوم: بودجه و حسابداری دولتی اهم روشهای بودجه ریزی سؤالات فصل سوم فصل چهارم: موازین و استانداردهای حسابداری دولتی اصل تفکیک اقلام ثابت اصل حسابهای مستقل برای وجوه مستقل اصل تقدم قوانین و مقررات بر استانداردهای حسابداری اصل عدم وجود حساب سرمایه اصل تقدم تأمین اعتبار به ایجاد تعهد اصل حسابداری بودجه ای اصل تقدم روش حسابداری تعهدی به روش نقدی اصل گزارشگری مالی اصل عدم سود و زیان سؤالات فصل چهارم فصل پنجم: آشنایی با وظایف و نقش دستگاههای اجرایی و شورای اقتصاد در رابطه با گردش بودجه وظایف و نقش دستگاههای اجرایی در امور مربوط به بودجه وظایف درون سازمانی ( واحد بودجه - واحد امور مالی) وظایف برون سازمانی (شورای اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - حسابرسی - دیوان محاسبات) سازمان حسابرسی دیوان محاسبات سؤالات فصل پنجم فصل ششم: طبقه بندی، نشانه گذاری و تعیین سرفصل حساب تعریف طبقه بندی اهداف و مقاصد طبقه بندی در حسابداری دولتی انواع طبقه بندی حسابهای دولتی نشانه گذاری انواع طبقه بندی بخش مصارف نشانه گذاری انواع طبقه بندی بخش منابع تعیین سرفصل حسابها و نشانه گذاری آنها سؤالات فصل ششم بخش دوم - مباحث عملی فصل اول: روشهای حسابداری بخش عمومی روش نقدی روش تعهدی روش نیمه تعهدی روش تعهدی ساده روش متداول در ذیحسابها روشهای متداول حسابداری پیمانکاری انتخاب روش مناسب حسابداری در مؤسسات غیر انتفاعی سؤالات فصل اول - بخش دوم فصل دوم: وجوه مستقل گروه حسابهای اعتبارات هزینه (حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت) نحوه ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای در دفاتر ارتباط دستگاههای اجرایی با واحدهای خارج از مرکز از لحاظ اعتبارات مصوب نحوه ثبت اصلاح اعتبار مصوب نحوه ثبت اعتبار مصوب کدهای فرعی نحوه ثبت انتقال اعتبار مصوب بین دستگاههای اجرایی بستن گروه حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت نحوه بستن حسابهای وجوه مستقل اعتبارات جاری به روش نیمه تعهدی بستن گروه حسابهای اعتبارات هزینه به روش متداول در ذیحسابیها اسناد هزینه واخواهی شده سؤالات و مسائل فصل دوم - بخش دوم فصل سوم: وجوه مستقل گروه حسابهای سنواتی اعتبارات هزینه ثبت عملیات حسابداری گروه حسابهای سنواتی اعتبارات هزینه به روش نیمه تعهدی ثبت عملیات حسابداری گروه حسابهای سنواتی اعتبارات هزینه به روش متداول سؤالات و مسائل فصل سوم - بخش دوم فصل چهارم: ثبت عملیات حسابداری انواع درآمدها و سایر منابع نحوه ثبت عملیات حسابداری وصول و ارسال در آمدهای عمومی نحوه استرداد وجوه اضافه دریافتی نحوه ثبت گروه حسابهای بودجه اختصاصی (درآمد و هزینه اختصاصی) بستن گروه حسابهای بودجه اختصاصی سؤالات و مسائل فصل چهارم - بخش دوم فصل پنجم: وجوه مستقل گروه حسابهای سپرده تعریف سپرده نحوه ثبت گروه حسابهای سپرده واگذاری تنخواه گردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب اختتام و افتتاح حساب تنخواه گردان رد وجوه سپرده عامل ذیحساب سؤالات و مسائل فصل پنجم - بخش دوم فصل ششم: وجوه مستقل گروه حسابهای بازنشستگان و موظفین نحوه ثبت گروه حسابهای حقوق بازنشستگان و موظفین در دفاتر استرداد کسور بازنشستگی بستن گروه حسابهای بازنشستگان و موظفین افتتاح حساب در سال بعد سؤالات و مسائل فصل ششم - بخش دوم فصل هفتم: وجوه مستقل گروه حسابهای اوراق بهادار نحوه ثبت حسابهای اوراق بهادار در دفاتر افتتاح گروه حسابهای اوراق بهادار سؤالات و مسائل فصل هفتم - بخش دوم فصل هشتم: وجوه مستقل گروه حسابهای تملک داراییهای سرمایه ای (طرحهای عمرانی) نحوه اجرای تملک داراییهای سرمایه ای نحوه ثبت عملیات حسابداری مربوط به خرید چگونگی انتخاب مهندسین مشاور نحوه ثبت عملیات حسابداری مربوط به پرداخت حق الزحمه مشاور انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد نحوه ثبت عملیات مربوط به ضمانت نامه های بانکی پیمانکار نحوه ثبت فعالیتهای مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (صورت وضعیتها) پیمان مدیریت تعدیلات نحوه محاسبه و پرداخت صورت وضعیتهای تعدیل سؤالات فصل هشتم - بخش دوم فصل نهم: وجوه مستقل گروه حسابهای دارایی های ثابت و تأسیسات روش متداول ثبت عملیات حسابداری اموال منقول غیر مصرفی نحوه ثبت عملیات حسابداری اموال منقول غیر مصرفی در دفاتر بستن حساب ها در پایان سال مالی افتتاح حساب در آغاز سال بعد روش نگاهداری حساب داراییهای ثابت در دستگاه های دولتی سایر کشورها نحوه ثبت عملیات حسابداری در دفاتر الف - ثبت عملیات حسابداری در وجوه مستقل گروه حساب هایی که دارایی ثابت از محل آن خریداری احداث می گردد ب - وجوه مستقل گروه حسابهای داراییهای ثابت فصل دهم: وجوه مستقل گروه حسابهای عاملین ذیحساب گروه حسابهای دریافت و پرداخت بازنشستگان و موظفین گروه حسابهای مستقل وجوه سپرده گروه حسابهای اوراق بهادار گروه حسابهای وجوه اختصاصی گروه حسابهای وجوه عمرانی گروه حسابهای سنواتی سؤالات و مسائل فصل دهم - بخش دوم فصل یازدهم: خزانه تاریخچه خزانه منابع خزانه گروه حسابهای اعتبارات، درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار گروه حسابهای اعتبارات و درآمدهای اختصاصی گروه حسابهای سپرده گروه حسابهای وجوه بازنشستگی گروه حسابهای درآمد خانه های سازمانی گروه حسابهای شرکتهای دولتی گروه حسابهای استانی سؤالات و مسائل فصل یازدهم - بخش دوم فصل دوازدهم: آشنایی با فرمها، دفاتر و گزارشهای مالی سند حسابداری و ضمائم آن اهم فرمهای متداول در ذیحسابیها و کاربرد آن تهیه و تنظیم صورتحساب و گزارشهای مالی انواع گزارشهای مالی و فرمهای آن نحوه نگهداری حساب در دفاتر عاملین ذیحساب سؤالات و مسائل فصل دوازدهم - بخش دوم فهرست منابع و مأخذ

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط