این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1
چکیده این محصول : انتشار : 1397/10/30 3 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: اصول حسابداری 1

ناشر: دانشگاه ارومیه

نویسندگان: اکبر زواری رضایی-محمد ایمانی برندق-حمزه دیدار

مترجم:

شابک: 9789646544758

نوبت چاپ: ششم-1395

 

فهرست کتاب

# فصل 1: تاریخچه، تعاریف و مفاهیم اساسی حسابداری مقدمه بررسی تاریخچه حسابداری و ضرورت آن تاریخچه حسابداری در جهان تاریخچه حسابداری در ایران سیاق نقش دانشمندان ایرانی در پیشرفت حسابداری مشاهیر حسابداری ایران نوع وشکل مؤسسات مؤسسه طبقه بندی مؤسسات از لحاظ هدف فعالیت طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی مؤسسات از لحاظ نحوه تشکیل طبقه بندی مؤسسات از لحاظ مالکیت و تسلط بخشهای اقتصادی کشور ماهیت و نقش اطلاعات حسابداری حسابداری به عنوان زبان تجارت نقش حسابداری در برنامه ریزی اقتصادی رویداد مالی تعریف حسابداری خروجی یا محصول سیستم حسابداری استفاده کنندگان صورتهای مالی تصمیم گیرندگان درون سازمانی تصمیم گیرندگان برون سازمانی شاخه های تخصصی حسابداری فرصتهای شغلی برای حسابداران خلاصه فصل لغات و اصطلاحات پرسشها پرسشهای چهار گزینه ای تمرین فصل 2: تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی مقدمه رویداد مالی معادله حسابداری دارائی بدهیها سرمایه تأثیر رویدادهای مالی بر معادله حسابداری تهیه ترازنامه به عنوان یک گزارش مالی طبقه بندی اقلام ترازنامه و ضرورت آن معرفی مفاهیم عمومی حسابداری فرض تفکیک شخصیت فرض واحد اندازه گیری فرض تداوم فعالیت فرض دوره مالی اصول عمومی حسابداری اصل بهای تمام شده تاریخی خلاصه فصل لغات و اصطلاحات پرسشهای فصل پرسشهای چهار گزینه ای تمرینات و مسائل فصل 3: جمع آوری اطلاعات مالی و فرآیند ثبت در حسابداری مقدمه حساب شکل و اجزای حساب مفهوم اصطلاح بدهکار و بستانکار قواعد بدهکار و بستانکار کردن سیستم ثبت دو طرفه و نحوه ثبت رویدادها در حساب مانده گیری حسابها در آمد زمان شناسائی در آمد هزینه ثبتهای ساده و مرکب خلاصه فصل سوم لغات و اصطلاحات پرسشهای فصل سوم پرسشهای چند انتخابی تمرینات و مسائل فصل 4: بسط رویدادهای مالی مؤثر بر معادله حسابداری مقدمه بسط رویدادهای مالی مؤثر بر معادله حسابداری رویدادهای مالی که ترکیب دارائی و سرمایه را بطور همزمان تغییر می دهند تفاوت سرمایه گذاری مجدد صاحب مؤسسه و در آمد دارائی و هزینه تفاوت برداشت و هزینه رویدادهای مالی که ترکیب دارائی و بدهی را بطور همزمان تغییر می دهند رویدادهای مالی که ترکیب بدهی و سرمایه را بطور همزمان تغییر می دهند رویدادهای مالی که بطور همزمان ترکیب دارائی، بدهی و سرمایه را تغییر می دهند رویدادهای مالی که فقط ترکیب دارائیها را تغییر می دهند رویدادهای مالی که فقط ترکیب بدهیها را تغییر می دهند رویدادهای مالی که ترکیب سرمایه را تغییر می دهند بسط معادله حسابداری اصل تطابق هزینه ها با در آمدها نتایج عملیات و مفهوم سود صورتحساب سود و زیان صورتحساب سرمایه ارتباط بین صورتهای مالی حسابداری بر مبنای نقدی در مقابل حسابداری بر مبنای تعهدی مبنای نقدی مبنای تعهدی مفاهیم محدود کننده اصول حسابداری اصل اهمیت نسبی اصل احتیاط یا محافظه کاری اصل ثبات رویه نکاتی که باید در گزارشگری صورتهای مالی مورد توجه قرار گیرد فهرست حسابها طبقه بندی حسابها به حسابهای حقیقی، شخصی و اسمی خلاصه فصل چهارم لغات و اصطلاحات پرسشهای فصل چهارم پرسشهای چهار گزینه ای تمرینات و مسایل فصل 5: مدارک اساسی حسابداری مقدمه شناسائی رویدادهای مالی قابل ثبت اسناد و مدارک مثبته گردش اطلاعات در یک سیستم حسابداری سند حسابداری نحوه تنظیم سند حسابداری دفاتر حسابداری دفتر روزنامه روش تحریر دفتر روزنامه دفتر کل اسلوب نگهداری و تحریر دفتر کل تراز آزمایشی تراز آزمایشی دو ستونی تراز آزمایشی چهار ستونی کاربردها و محدودیتهای تراز آزمایشی اشتباهاتی که موجب عدم توازن ستونهای تراز آزمایشی می شوند اشتباهاتی که در توازن ستونهای تراز آزمایشی اثر ندارند کشف اشتباهات آشکار شده به وسیله تراز آزمایشی اصلاح اشتباهات دفترداری دفتر معین موازنه حسابهای معین با کل نقاط قوت دفتر معین دفتر روزنامه سه ستونی بررسی کلی سیستم حسابداری خلاصه فصل پنجم لغات و اصطلاحات پرسشهای فصل پنجم پرسشهای چهار گزینه ای تمرینات و مسائل فصل 6: تکمیل عملیات حسابداری مقدمه مراحل مختلف چرخه حسابداری حسابهای دائمی، موقت و مختلط مرحله اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل پیش پرداختها و پیش دریافتها معوقه ها اقلام بر آوردی استهلاک نحوه ثبت استهلاک در دفاتر اندازه گیری استهلاک روشهای محاسبه استهلاک روش خط مستقیم روش نزولی مضاعف مرحله تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده مرحله تهیه صورتهای مالی مرحله بستن حسابهای موقت مرحله تهیه تراز آزمایشی اختتامی تهیه کاربرگ مرحله تهیه صورتهای مالی مرحله ثبت تعدیلات و انتقال آن به حسابهای دفتر کل و معین مرحله بستن حسابهای موقت مرحله تهیه تراز آزمایشی اختتامی بستن حسابهای دائمی انتقال مانده حسابهای دائمی به دفاتر سال جدید خلاصه فصل ششم لغات و اصطلاحات پرسشها پرسشهای چند گزینه ای تمرینات و مسائل فصل 7: حسابداری فعالیتهای بازرگانی موسسه بازرگانی موجودی کالا تعریف خرید و فروش چرخه عملیات یک واحد بازرگانی سیستم های ثبت موجودی کالا در مؤسسات بازرگانی سیستم ادواری موجودی کالا خرید کالا برگشت از خرید هزینه حمل کالای خریداری شده انواع تخفیفات خرید فروش کالا برگشت از فروش هزینه حمل کالای فروش رفته انواع تخفیفات فروش فروش خالص بهای تمام شده کالای خریداری شده بهای تمام شده کالای فروش رفته سیستم ثبت دائمی موجودی کالا نحوه ثبت رویدادهای مالی خرید و فروش کالا در سیستم دائمی صورت سود و زیان مؤسسات بازرگانی هزینه های عملیاتی هزینه های بازاریابی و فروش هزینه های اداری و تشکیلاتی سایر درآمدها و هزینه ها صورت سود و زیان سیستم ادواری صورت سود و زیان بر مبنای سیستم دائمی ترازنامه مؤسسات بازرگانی روش مبلغ خالص خرید خلاصه فصل هفتم لغات و اصطلاحات پرسشها پرسشهای چهار گزینه ای تمرینات و مسائل فصل 8: تکمیل عملیات حسابداری در مؤسسات بازرگانی مقدمه تکمیل عملیات حسابداری در مؤسسات بازرگانی – سیستم ادواری انجام مراحل حسابداری در سیستم ثب ت ادواری موجودیها مرحله تهیه تراز آزمایشی مرحله تهیه کاربرگ و تعدیل حسابها (سیستم ثبت ادواری موجودیها) مرحله ثبت تعدیلات و انتقال به حسابهای کل (سیستم ثبت ادواری موجودیها) مرحله تهیه صورتهای مالی مرحله بستن حسابهای موقت (سیستم ثبت ادواری موجودیها) مرحله تهیه تراز آزمایشی اختتامی بستن حسابهای دائمی تکمیل عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی-سیستم دائمی ارزیابی موجودی کالا

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh
رحمان
۱۳۹۹/۰۹/۰۹۰۰
پاسخکتاب اصول حسابداری 1 رو میخوام ولی ناموجوده????، مولف کتاب دکتر اکبر زواری
علی اکبر علیایی
۱۳۹۹/۰۹/۱۰۰۰

برای اطلاع از چنین مواردی به دایرکت پیج هدفکاربوک hadafkarbook@ پیام ارسال کنید تا در سریعترین زمان پیگیری لازم انجام بشه

علی اکبر علیایی
۱۳۹۹/۰۹/۱۰۰۰

 

برای اطلاع از چنین مواردی به دایرکت پیج هدفکاربوک hadafkarbook@ پیام ارسال کنید تا در سریعترین زمان پیگیری لازم انجام بشه

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط