این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

کتاب اصول حسابداری 2

کتاب اصول حسابداری 2
چکیده این محصول : انتشار : 1400/02/09 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: اصول حسابداری 2

ناشر: صفار

نویسندگان: ایرج نوروش - فیض الله شیرزادی

مترجم:

شابک: 9789643884437

نوبت چاپ: سی و نهم 1400

 

فهرست کتاب

# فصل اول - شرکتهای تضامنی خصوصیات شرکتهای تضامنی الف - انتخاب آزادانه شرکاء ب - عمر محدود ج - مسؤولیت نامحدود د - مدیریت ه - سهولت تشکیل شرکتنامه شرکاء اسم شرکت تشکیل شرکت تضامنی حسابداری شرکتهای تضامنی سرمایه گذاری شرکاء سرمایه گذاری مجدد انواع حسابها در شرکتهای تضامنی حساب سرمایه شرکاء الف - روش سرمایه ثابت ب - روش سرمایه متغییر حساب جاری شرکاء حساب برداشت شرکاء حساب وام شرکاء ماهیت درآمد شرکتهای تضامنی تقسیم سود و زیان در شرکتهای تضامنی تقسیم سود و زیان به نسبت ثابت تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم سود براساس تخصیص (حقوق و پاداش) و تقسیم باقیمانده به نسبت ثابت تقسیم سود براساس تخصیص بهره سرمایه و تقسیم باقیمانده به نسبت ثابت تقسیم سود بر اساس سایر مبانی صورت حساب سرمایه شرکاء صورت سود و زیان ورود (پذیرش) شریک جدید الف - ورود شریک جدید از طریق خرید تمام یا قسمتی از سهم شریک (شرکاء) قدیم ب - ورود شریک جدید از طریق سرمایه گذاری در شرکت خروج شریک از شرکت تضامنی الف - واگذاری سهم الشرکه به یک یا تعدادی از شرکاء باقیمانده ب - خروج شریک از طریق دریافت داراییهای شرکت خروج شریک بدون تجدید ارزیابی دریافت داراییهای شرکت معادل سهم الشرکه (سرمایه) دریافت داراییهای شرکت بیشتر از سهم الشرکه (سرمایه) دریافت داراییهای شرکت کمتر از سهم الشرکه (سرمایه) خروج شریک و تجدید ارزیابی فوت شریک انحلال شرکت تصفیه شرکت طریقه اول: استفاده از حساب تصفیه طرز عمل با مانده بدهکار حساب سرمایه شریک (شرکاء) طریقه دوم: استفاده از حساب سود و زیان تصفیه پرسش خودآزمایی تمرین فصل دوم - شرکتهای سهامی تشکیل، سازمان، حقوق صاحبان سهام شرکتهای سهامی انواع شرکتهای سهامی الف - شرکت سهامی عام ب - شرکت سهامی خاص تفاوتهای عمده بین شرکتهای سهامی عام و خاص ویژگی های شرکتهای سهامی الف - شخصیت قانونی مستقل ب - مسؤولیت محدود سهامداران ج - جدایی مدیریت و صاحبان سهام د- تداوم بقاء و قابلیت انتقال مالکیت ه - سهولت جمع آوری سرمایه و - کنترل و نظارت دولتی سازمان شرکتهای سهامی مجمع عمومی صاحبان سهام الف - مجمع عمومی اولیه یا مؤسس ب - مجمع عمومی عادی ج - مجمع عمومی فوق العاده هیأت مدیره شرکت سهامی عام بازرسان تشکیل شرکت سهامی مراحل تشکیل شرکت سهامی عام تنظیم اظهار نامه تهیه طرح اساسنامه تهیه طرح اعلامیه پذیره نویسی انتشار اعلامیه پذیره نویسی عرضه اوراق تعهد سهام به عموم دعوت مجمع عمومی مؤسس تشکیل شرکت سهامی خاص تعریف و خصوصیات سهام انواع سهام الف - سهام با نام ب - سهام بی نام ج - سهام ممتاز ارزش اسمی سهام ثبتهای حسابداری در رابطه با تشکیل یک شرکت سهامی مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام خودداری صاحبان سهام از انجام تعهدات صدور اوراق سهام حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام در ترازنامه هزینه های تأسیس فروش سهام به ارزش اسمی فروش سهام به قیمت بیشتر از ارزش اسمی - صرف سهام شرکتهای ایرانی و صرف سهام فروش سهام به قیمت کمتر از ارزش اسمی - کسر سهام فروش سهام فاقد ارزش اسمی فروش سهام در ازای خرید دارایی غیرنقدی ویژگی های سهام ممتاز اولویت در دریافت سود قابلیت تبدیل به سهام عادی حق رأی حق تقدم نسبت به سهام عادی در هنگام تصفیه قابلیت بازخرید سرمایه اهدایی ارزش دفتری هر سهم ارزش دفتری سهام عادی در شرکتهایی که سهم عادی و ممتاز منتشر نموده اند پرسش خودآزمایی تمرین فصل سوم - شرکتهای سهامی، صورتهای مالی، تقسیم سود، تغییرات سرمایه، انحلال صورتهای مالی شرکتهای سهامی حساب تولید حساب عملکرد حساب سود و زیان صورت سود و زیان اقلام عادی عملیاتی عملیات متوقف شده بخشی از واحد تجاری اقلام غیر عادی (اقلام فوق العاده) تغییر در اصول و روشهای حسابداری تغییر در اصول پذیرفته شده حسابداری تغییر در برآوردهای حسابداری تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگری اشکال صورت سود و زیان مالیات بر درآمد شرکتهای سهامی سود انباشته تخصیص سود انباشته اندوخته قانونی درآمد هر سهم سود هر سهم سود نقدی سود سهمی تجزیه سهام سهام خزانه ترازنامه تغییرات سرمایه افزایش سرمایه طرق افزایش سرمایه کاهش سرمایه تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی مراحل قدم به قدم عملیات تصفیه فصل چهارم - اوراق قرضه تأمین مالی شرکتها اوراق قرضه انواع اوراق قرضه اوراق قرضه با نام و بی نام اوراق قرضه تضمین شده و تضمین نشده اوراق قرضه قابل بازخرید و اوراق قرضه قابل تبدیل ارزش بازار اوراق قرضه تعیین قیمت اوراق قرضه حسابداری برای اوراق قرضه فروش اوراق قرضه به صرف فروش اوراق قرضه به کسر ارزش دفتری اوراق قرضه پرداخت بهره اوراق قرضه صدور اوراق قرضه در تاریخی بین تاریخهای پرداخت بهره هزینه های صدور اوراق قرضه استهلاک (کم آیش) صرف و کسر اوراق قرضه فصل پنجم - سرمایه گذاریهای کوتاه مدت بهای تمام شده سرمایه گذاری حسابداری برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوراق قرضه حسابداری برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزش دفتری فصل ششم - سیستمها و کنترلهای حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد سیستمها و کنترلها نکات کلی و اصولی در طراحی سیستمها الف - پرسنل واجد شرایط ب - تعیین مسؤولیتها ج – تفکیک مسؤولیت برای عملیات مربوط به هم د - تفکیک عملیات از حسابداری ه - بکارگیری شیوه های کنترل و حفاظت و - ممیزی مستقل اجزاء سیستم حسابداری استقرار سیستم حسابداری و تجدید نظر در آن الف - تجزیه و تحلیل سیستم ب - طراحی سیستم ج - استقرار (اجزاء) سیستم سیستم پردازش الکترونیکی داده ها (سیستم کامپیوتری) سیستم حقوق و دستمزد اهمیت سیستم حقوق و مزایای کارکنان محاسبه حقوق و مزایا سهم کارمند از سود واحد تجاری کسورات حقوق و مزایا حق بیمه مالیات سایر کسورات مبلغ قابل پرداخت به کارکنان لیست حقوق و دستمزد کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد فصل هفتم - وجوه نقد وجوه نقد و کنترلهای مربوط به آن کنترلهای داخلی مربوط به وجوه نقد صندوق اضافه (کسر) صندوق تنخواه گردان الف - تنخواه گردان با مبلغ ثابت ب - تنخواه گردان متغیر حساب بانک مانده بستانکار حساب بانک (اضافه برداشت) صورتحساب بانک صورت مغایرات بانکی تهیه صورت مغایرات بانکی روشها (اشکال) تهیه صورت مغایرات بانکی روش اصلاح حسابها و رسیدن به مانده واقعی پرسش فصل هشتم - چارچوب و مبانی اصول پذیرفته شده حسابداری مفاهیم نظری گزارشگری مالی هدف گزارشگری مالی اهمیت محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی فرض دوره مالی تنوع رویه های عمل حسابداری در سطح بین المللی استانداردهای بین المللی حسابداری 

 

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط