این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی
چکیده این محصول : انتشار : 1397/10/30 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: حسابداری دولتی

ناشر: فراگیران دانش

نویسندگان: حسین کرباسی یزدی-حسن چناری

مترجم:

شابک: 978600943467

نوبت چاپ: اول 1392

 

فهرست کتاب

# عنوان فصل اول: آشنایی با مفاهیم حسابداری دولتی دیباچه تعریف قدیمی حسابداری دولتی تعریف نوین حسابداری دولتی اهداف حسابداری دولتی ویژگی های یک حسابداری دولتی مطلوب مولفه های حسابداری دولتی اهداف گزارش گری دولت استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولت کاربرد گزارشگری مالی از جنبه های متفاوت میاتی حسابداری دولتی میاتی حسابداری تقدی مبانی حسابداری تعهدی میاتی حسابداری نیمه تعهدی مبانی تعهدی تعدیل شده میاتی حسابداری نقدی تعدیل شده وجوه افتراق بین بخش عمومی و بخش خصوصی وجوه اشتراک بین بخش عمومی و بخش خصوصی وجوه افتراق بین حسابداری ملی و حسابداری دولتی قوانین حاکم بر حسابداری دولتی ایران کانادایی تئوری حسابداری دولتی وظایف دولتها پرسش های تحلیلی و تشریحی پرسش های چهارگزینه ای فصل دوم: مراحل حسابداری دولتی در ایران تعریف حساب مستقل مدیریت مالی کار حسابدارن انواع حساب مستقل حساب مستقل وجوه دولتی حساب مستقل وجوه عمومی حساب مستقل در آمد اختصاصی حساب مستقل پروژه های عمرانی حساب مستقل بدهی های بلندمدت حساب مستقل وجوه دریافتی برای خدمات خاص حساب مستقل وجوه سرمایه ای حساب مستقل تدارکات و خدمات داخلی حساب مستقل انتفاعی حساب مستقل وجوه امانی انواع حساب هایی در حسابداری دولتی ایران نگهداری می شود تنخواه گردان تنخواه گردان خزانه تنخواه گردان استان تنخواه گردان حسابداری تنخواه گردان پرداخت تنخواه گردان رد وجوه سپرده تنخواه گردان صندوق بازنشستگی مراحل خرج در دستگاههای اجرایی در ایران تشخیص (مادهی هفده قانون محاسبات عمومی) تامین اعتبار (ماده ی هجده قانون محاسبات عمومی) تعهد (مادهی نوزده قانون محاسبات عمومی) تسجیل (مادهی بیست قانون محاسبات عمومی حواله (مادهی بیست و یک قانون محاسبات عمومی) پرداخت هزینه (مادهی بیست و دو قانون محاسبات عمومی) الگوریتم تهیه ی کالا توسط یک واحد از دستگاه اجرایی تا مرحله ی تحویل شناخت دستگاههای اجرایی از دید قانون وزارتخانه (ماده ی دوم قانون محاسبات عمومی) مودسسه های دولتی (ماده ی سوم قانون محاسبات عمومی شرکتهای دولتی (ماده ی چهارم قانون محاسبات عمومی) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (ماده ی پنجم قانون محاسبات عمومی) پیش پرداخت و على الحساب طرح از دیدگاه قانون برنامه و بودجه طبقه بندی طرح طرح های انتفاعی طرحهای غیرانتفاعی طرح های مطالعاتی طرح های استانی طرح های ملی دستگاه بهره بردار معاملات در دستگاههای دولتی یا اجرایی معاملات جزیی معاملات متوسط معاملات عمده مناقصة مناقصه ی عمومی مناقصه ی محدود ترک تشریفات مناقصه معاملاتی که نیاز به انجام مناقصه ندارد پرسشهای تحلیلی و تشریحی پرسش های چهارگزینه ای بودجه و ارتباط آن با حسابداری دولتی فصل سوم: بودجه ی دستگاههای اجرایی (ماده ی یکم قانون محاسبات عمومی) درآمد عمومی (ماده ی دهم قانون محاسبات عمومی) سایر منابع تامین اعتبار (مادهی دوازده قانون محاسبات عمومی) درآمد اختصاصی (ماده ی چهارده قانون محاسبات عمومی) برنامه و بودجه ابعاد برنامه و بودجه دوره ی بلندمدت دوره ی میان مدت دوره ی کوتاه مدت بودجه ریزی در ایران مراحل بودجه ریزی در ایران ارسال بودجه پیشنهادی به معاونت نظارتی و راهبردی دستور صدور بخشنامه ی بودجه ابلاغ بخشنامه ی بودجه با دستورالعمل ستاد بودجه ارسال بودجه ی پیشنهادی به معاونت نظارتی و راهبردی ستاد کل بودجه ی کشور وظایف ستاد بودجه سخنرانی رئیس جمهور در صحن علنی مجلس رئیس مجلس لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق ارسال می کند. تفکیک بودجه های هر دستگاه اجرایی ارسال بودجه به کمیسیون مربوطه (تفکیک بودجه های هر دستگاه به کمیسیون) برگشت به کمیسیون تلفیق ارسال لایحه بودجه به صحن علنی مجلس تصویب بودجه در صحن علنی مجلس نظام بودجه ریزی نوین در ایران : اهداف کوتاه مدت نظام بودجه ریزی عملیاتی : اهداف بلندمدت : ویژگی های نظام تحلیلی : پرسشهای و تحلیلی تشریحی : پرسش های چهارگزینه ای فصل چهارم: حساب مستقل تملک دارایی های سرمایه ای مراحل ایجاد یا احداث دارایی های سرمایه ای مرحله ی اول: مطالعات مقدماتی طرح مرحله دوم: ارجاع کار به پیمانکار مرحله ی سوم: انعقاد قرارداد مرحله ی چهارم: انجام پیمان یا پروژه مرحله ی پنجم: خاتمه ی کار عملیات حسابداری تملک دارایی های سرمایه ای در دفاتر کارفرما (دستگاه اجرایی) بستن حساب تملک دارایی های سرمایه ای عملیات حسابداری بستن حساب تملک دارایی های سرمایه ای افتتاح مانده حساب ها در دفاتر سال جدید پرسش های تحلیلی و تشریحی پرسش های چهارگزینه ای مسایل پیوست فصل پنجم حساب مستقل وجوه جاری (اعتبارات هزینه ای) حساب مستقل وجوه جاری (اعتبارات هزینه ای) عملیات حسابداری حساب مستقل وجوه جاری (اعتبارات هزینه ای) بستن حساب مستقل وجوه جاری (اعتبارات هزینه ای) عملیات حسابداری بستن حساب مستقل وجوه جاری (اعتبارات هزینه ای) افتتاح مانده های سال قبل در دفاتر سال جدید تعریف ذیحساب (ماده ی سی و یکم قانون محاسبات عمومی) عامل ذیحساب حساب مستقل وجوه سپرده عملیات حسابداری حساب مستقل وجوه سپرده پرسش های چهارگزینه ای فصل ششم: حساب مستقل واگذاری دارایی های مالی اعتبارات تملک دارایی های مالی واگذاری دارایی های مالی عملیات حسابداری حساب واگذاری دارایی های مالی حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی (ماده ی شصت و چهارم قانون محاسبات عمومی) عملیات حسابداری در آمد اختصاصی عملیات حسابداری در واحدهای تابعه ی استان با دریافت ابلاغ سهمیه ی وصولی و تنخواه گردان درآمد عمومی عملیات حسابداری در آمد عمومی پرسش های چهارگزینه ای فصل هفتم: خزانه و نگهداری حسابها نقش وزارت امور و اقتصاد و دارایی در دولت خزانه داری کل کشور : اداره کل نظارت بر اجرای بودجه عملیات حسابداری در خزانه دریافت تنخواه گردان خزانه وظیفه ی خزانه در تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی وظیفه ی خزانه در دریافت درآمدهای عمومی وظیفه ی خزانه در دریافت درآمد اختصاصی از دستگاههای اجرایی وظیفه ی خزانه در مقابل وجوه سپرده وظیفه ی خزانه در مقابل صندوق بازنشستگی وظیفه ی خزانه در مقابل شرکتهای دولتی پرسش های تحلیلی و تشریحی فصل هشتم: تفریغ بودجه تفریغ بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی (ماده ی نود و پنج قانون محاسبات عمومی) شرکتهای دولتی (مادتین نود و هشت، نود و نه قانون محاسبات عمومی) موسسات عمومی غیردولتی (مادهی صدم قانون محاسبات عمومی) الگوریتم فرآیند تفریغ بودجه در کشور حسابرسی از دستگاههای اجرایی زنجیرهی ارزش پرسش های تحلیلی و تشریحی منابع

 

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط