این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

مجموعه قوانین مالیات های مستقیم/غلامحسین دوانی/چاپ1400

مجموعه قوانین مالیات های مستقیم/غلامحسین دوانی/چاپ1400
چکیده این محصول : انتشار : 1400/02/10 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

ناشر: انتشارات کیومرث

نویسندگان: غلامحسین دوانی

نوع چاپ:رقعی

شابک: 9786008401025

نوبت چاپ: سال 1400

قیمت: 90.000 تومان

هدفکتاب 

کتاب مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه به اهتمام غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو جامعه حسابداری آمریکا مشتمل بر آخرین اصلاحات مندرج  در:

-قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 

-قانون رفع موانع تولید رقابتی و ارتقای نظام مالی مصوب 1394/04/29

-احکام مالیاتی مندرج در قوانین برنامه توسعه اقتصادی چهارم،پنجم و ششم و قوانین بودجه سنوات 1398-1400

-مفاد مالیاتی خانه های خالی

-بخشنامه ها و آرای مهم شورایعالی مالیاتی

-موارد مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

-مصوبات شورای هماهنگی سران قوه و ستاد کرونا

-قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

-قانون مبارزه با پولشویی

فهرست کتاب

# بخش اول: قانون مالیات‌های مستقیم باب اول- اشخاص مشمول مالیات باب دوم- مالیات بر دارایی فصل اول: مالیات سالانه املاک فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی* فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر فصل چهارم: مالیات بر ارث فصل پنجم: حق تمبر باب سوم: مالیات بر درآمد فصل اول- مالیات بر درآمد املاک فصل دوم- مالیات بر درآمد کشاورزی فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی فصل ششم- مالیات بر درآمد اتفاقی فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف باب چهارم- در مقررات مختلفه فصل اول- معافیت‌ها فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاک فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی فصل چهارم- مقررات عمومی فصل پنجم- وظایف مؤدیان فصل ششم- وظایف اشخاص ثالث فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی فصل هشتم- ابلاغ فصل نهم- وصول مالیات باب پنجم- سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها فصل دوم- ترتیب رسیدگی فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن فصل پنجم- هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن بخش دوم: قانون مالیات بر ارزش افزوده روزنامه رسمی شماره 18841 مورخ 3/4/1387 بخش سوم: قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه اجرایی مربوطه قانون مبارزه با پولشویی آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی بخش چهارم: دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و ضمائم قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور اجرای تبصره 2 ماده 2 آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیات‌های مستقیم اجرای صحیح ماده (54) در ارتباط با تبصره 5 ماده 59 مالیات املاک بخش دولتی مالیات بر درآمد اجاره بخشنامه عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم از مال‌الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور معافیت درآمد اجاره واحدهای 150 متری مالیات حقوقی و تکلیفی اشخاص حقیقی که مبادرت به ساخت ساختمان در املاک خود می نمایند مالیات بر درآمد اجاره محاسبه مالیات مشاغل مالیات دفاتر اسناد رسمی تصویب‌نامه در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1392 املاک شهر تهران معافیت مالیات حقوق آزادگان معافیت مالیات حقوق آزادگان مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد و شهرداری‌ها نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تفسیر قانونی ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 آئین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهائی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی با آخرین الحاقی مورخ 12/4/84 ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (95) صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه در سال 1382 صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه در سال 1382 موضوع ماده 104 کرایه حمل اجرای ماده 104 بخشنامه موضوع ماده 104 مالیات موضوع ماده 104 مالیات موضوع ماده 104 معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی مالیات شرکت‌های ساختمانی اجرای ماده 105 اجرای ماده 105 تسهیم هزینه نسبت به درآمدهای معاف و غیرمعاف بخشنامه 40418/4530-111 مورخ 28/7/82 تصویب‌نامه اجرای بند «ب» ماده 107 صورت‌جلسه مورخ 8/9/1390 شورایعالی مالیاتی در مورد تغییر کارفرمایان قراردادها آئین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه موضوع تبصره یک ماده 109 آئین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات فنی آئین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده (111) اصلاحی قانونی مالیات‌های مستقیم ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 32 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بخشنامه شهرهای با جمعیت سیصد هزار نفر معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در محدوده شهرهای بزرگ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات سه در هزار اتاق بازرگانی مستخرجه از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم آئین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تفسیر ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن آیین‌نامه اجرای ماده 134 اصلاحی ق.م.م شمول معافیت موضوع ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم به مدارس آموزش از راه دور غیردولتی دستورالعمل اجرایی ماده 137 ق.م.م نحوه ی اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد هزینه‌های پزشکی دستورالعمل اجرایی ماده (138) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 138 الحاقی موضوع بند (ب) ماده (6) قانون اجرای اصولی ماده 138 نظارت مالیاتی مؤسسات عام‌المنفعه معافیت مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (139) دستورالعمل موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 دستورالعمل نحوه برخورداری مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه از معافیت موضوع بند (ط) ماده 139 تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین‌نامه تحریر دفاتر نحوه اجرای مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأسیس و بهره‌برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بخشنامه در خصوص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده وسائط نقلیه عمومی احتساب یا عدم احتساب اندوخته‌ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در مأخذ محاسبه مالیات مکاتبات ادارات مالیاتی با حسابدار رسمی موضوع: مکاتبات با حسابدار رسمی ایجاد 29 شهرک صنعتی در یازده استان کشور و یک مجتمع فناوری اطلاعات ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی تصویب‌نامه موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده 144 پذیرش هزینه‌های معوق پرداختنی موضوع بندهای 17 و 18 ماده 148 آیین‌نامه اجرایی مقررات جزء «ه» بند (2) ماده 148 آیین‌نامه اجرایی بند (8) ماده (148) آیین‌نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند (9) ماده 148 آیین‌نامه اجرایی موضوع بند (11) ماده 148 قبول هزینه‌های B.O.T آیین‌نامه اجرائی هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت «ب» جزء 2 ماده 148 جدول استهلاک موضوع ماده 151 جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده (151) جدول استهلاکات بانک‎ها دستورالعمل استهلاکات اموال و دارایی‌های بانک (موضوع بند د ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور) ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‎ها ذخیره استهلاک بانک‌ها حساب سرقفلی و استهلاک آن آیین‌نامه اجرایی ماده 165 ضوابط اجرایی ماده 172 مؤسسات مشمول ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 بخشش جرائم مالیاتی سقف بخشودگی جرائم اصلاحیه آیین‎نامه اجرایی موضوع ماده 218 اجرای ماده 242 آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف ماده 244 جدول مقایسه‌ای بخشی از مزیت‌های قانونی منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران مناطق آزاد معافیت مالیاتی مناطق آزاد حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم در مناطق آزاد تجاری معافیت مالیات در مناطق آزاد تجاری صدور خدمات فنی - مهندسی معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی معافیت صادرات خدمات رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی موضوع شعب شرکت‌های خارجی در ایران آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه معافیت اقساط وام مسکن تسویه حساب با پیمانکاران طرح‌های عمرانی موضوع: ماده 148 معافیت سود تسهیلات سرمایه‌گذاری‌های خارجی مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم و ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت) تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌ها مفاد بند (ک) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی تجدید ارزیابی تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در سال 1390 آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل ماده (10) آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها بخشنامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1391 آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور اصلاحیه تصویب‌نامه‌های مورخ 18/4/1392 و مورخ 30/6/1392 هیأت محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‎ها نحوه محاسبه مالیات شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی مالیات شعب خارجی فرم گواهی میزان درآمد کمیسیونری / نمایندگی / کارمزد و احکام مالیاتی مندرج در برنامه پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی قابل اجرا از سال 1390 تا پایان سال 1394 احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه بخشنامه احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب 25/9/1388 احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 1394 احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 1393 احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 1392 احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 1391 ماده 26 الحاقی (از قانون رفع موانع تولید مصوب 1394) احکام مالیاتی بانک‌ها مندرج در قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید مالیات قراردادهای فاینانس اداره کل مالیات بر شرکت‌ها معافیت مالیاتی خدمات مهندسی قراردادهای فاینانس مالیات سود و کارمزد پرداختی به بانک‌های خارجی بخشنامه اصلاحی در ارتباط با تبصره 4 ماده 104 مالیات سود و کارمزد پرداختی به بانک‌های خارجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1392 #

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط