این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

مجموعه قوانین مالیاتی

مجموعه قوانین مالیاتی
چکیده این محصول : انتشار : 1398/04/02 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: مجموعه قوانین مالیاتی

ناشر: انتشارات کیومرث

نویسندگان: ابراهیم اسفندیاری،منیره شفیعی علویجه،مریم جواهران یزد،محبوبه خان احمدی

مترجم:

شابک: 9786005540932

نوبت چاپ:

 

فهرست کتاب

# پیشگفتار باب اول: اشخاص مشمول مالیات باب دوم: مالیات بر دارایی فصل اول: مالیات سالانه املاک فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر فصل چهارم: مالیات بر ارث فصل پنجم: حق تمبر باب سوم: مالیات بر درآمد فصل اول: مالیات بر درآمد املاک فصل دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق فصل چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل فصل پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی فصل ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف باب چهارم: در مقررات مختلفه فصل اول: معافیت‌ها فصل دوم: هزینه‌های قابل قبول و استهلاک فصل سوم: قرائن و ضرایب مالیاتی فصل چهارم: مقررات عمومی فصل پنجم: وظایف مؤدیان فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث فصل هفتم: تشویقات و جرایم مالیاتی فصل هشتم: ابلاغ فصل نهم: وصول مالیات باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها فصل دوم: ترتیب رسیدگی فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی آیین‌نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده (34) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی هزینه سفر فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند «ب» جزء ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1394 آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده (109) در مورد ذخایر نفتی مؤسسات بیمه آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف و ب) ماده (127) قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین‌نامه اجرایی بند (س) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم دستورالعمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده 12 آئین‌نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب آیین‌نامه اجرایی ماده (144) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی مقررات جزء ه بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند (9) ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی موضوع بند (11) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی‌ها و هزینه تأسیس در اجرای مقررات ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ضوابط اجرایی ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (2) ماده (244) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم دستورالعمل دادرسی مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده فصل اول: کلیات و تعاریف فصل دوم: معافیت‌ها فصل سوم: مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات فصل چهارم: وظایف و تکالیف مؤدیان فصل پنجم: سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن فصل ششم: سایر مقررات فصل هفتم: عوارض کالاها و خدمات فصل هشتم: حقوق ورودی فصل نهم: سایر مالیات‌ها و عوارض خاص فصل دهم: تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء احکام مالیاتی سایر قوانین احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 کل کشور احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بخشنامه 126-94-200 مورخ 27/12/1394 (آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 اصلاحی مواده 132 قانون مالیات‌های مستقیم) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 22 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات آیین‌نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ابلاغ فهرست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان که در سال 1392 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تایید شده‌اند احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور احکام مالیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (2) احکام مالیاتی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم احکام مالیاتی قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده ناکارآمد شهری که پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان توسط رئیس جمهور به وزارتخانه‌های کشور ابلاغ شد در 17 ماده تنظیم شده است احکام مالیاتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن احکام مالیاتی قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جداول و نمودارها انواع اظهارنامه‌های مالیاتی و مواعد قانونی تسلیم آنها نرخ‌های مالیاتی نرخ ماده 131 نرخ‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده جرائم مالیات بر ارث جرائم مالیات بر درآمد املاک جرایم مالیات بر درآمد حقوق جرایم سایر مالیات‌های تکلیفی جرایم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی جرایم مالیات بر درامد مشاغل جرایم مالیات بر ارزش افزوده وظایف مؤدیان مالیاتی در خصوص مالیات‌های تکلیفی مقایسه مزایای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی جدول معافیت‌ها و مزایای قانونی نمودار مراحل پژوهش‌خواهی و دادرسی مالیاتی (اعتراض) در قانون مالیات‌های مستقیم نمودار مراحل پژوهش‌خواهی و دادرسی مالیاتی (اعتراض) در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریف مشوق‌های مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط