این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

مدیریت بین المللی استراتزیک

مدیریت بین المللی استراتزیک
چکیده این محصول : انتشار : 1397/03/29 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: مدیریت بین المللی استراتزیک

ناشر: انتشارات کتاب مهربان

نویسندگان: دیرکت مورشت - هانا اشرام کلین-جواشیم زنتس

مترجم: مهدی رسولی قهروردی

شابک: 9786004071413

نوبت چاپ:

 

فهرست کتاب

# فهرست مطالب درباره مترجم پیش گفتار تعاریف مقدمانی بخش اول: مقدمه ای بر مدیریت بین المللی استراتژیک فصل 1: شرکت های چند ملیتی به عنوان شبکه ها از کانون های متمرکز تا شبکه های یکپارچه عدم تجانس بین شرکتهای تابعه خارجی شرکت های تابعه به مثابه مراکز تعالی جریان ها در شبکه ی MNC شبکه های درون سازمانی و بین سازمانی افزایش اهمیت شبکه های بین سازمانی مرزهای مبهم MNC محاط بومی (بیرونی) و شرکتی (داخلی) هماهنگ سازی شبکه ی MNC نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه ی موردی: بریتیش پترولیوم (BP) فصل 2: ادغام، پاسخ گویی و چارچوب AAA نیروهای یکپارچه سازی جهانی و نیروهای پاسخ دهی بومی نیروهای یکپارچه سازی جهانی نیروهای پاسخ دهی بومی چارچوب VR به صورت یک ماتریس سازمانهای بین المللی سازمان جهانی سازمان های چندملیتی سازمان های فراملیتی مقایسه ی چهار نوع MNC مفهوم EPRG ارائه شده توسط پرلموتر سطوح مختلف یکپارچه سازی و پاسخ دهی جهت گیری استراتژیک MNC استراتژی یک شرکت تابعه ی خاص نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه موردی: خرده فروشی فصل 3: گونه شناسی نقش شرکت های تابعه ی خارجی نقش های ناهمگن شرکتهای تابعه منتخب گونه شناسیهای نقش گونه شناسی نقش بارتلت و گوشال نقش های چهارگانه بارتلت و گوشال گونه شناسی نقش وایت و پوینتر گونه شناسی نقش گوپتا و گوینداراجان گونه شناسی نقش اندرسن و فورسگرن نقاط ضعف و کمبودهای گونه شناسی های نقش فواید گونه شناسیهای نقش نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه ی موردی: Walmart فصل 4: انگیزه های بین المللی سازی اهداف استراتژیک ناهمگن بین المللی سازی جست و جوی بازار پیرو مشتری بودن جست و جوی منابع جست و جوی کارایی جست و جوی دارایی استراتژیک پیروی از رهبر بسته ی محرک ها نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه موردی SAP فصل 5: شرکت های چند ملیتی در کشور نوظهور جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بازارهای نوظهور مشخصات شرکت های چندملیتی نوظهور روندها در جهانی شدن شرکت های چند ملیتی نوظهور شرح گسترش شرکت های چند ملیتی نوظهور چارچوب LLL: ارتباط، اهرم ساختن، یادگیری مدل های گسترش بین المللی نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه موردی: Tata Group فصل : نظریات مهم مدیریت بین المللی مقدمه نظریه ی هزینه ی تراکنش و نظریه ی درونی سازی پارادایم OLI دانینگ دیدگاه مبتنی بر منابع نظریه های پویای بین المللی سازی نظریات منتخب جهت تشریح روابط میان شرکت های تابعه و دفاتر مرکزی نظریه ی عاملیت نظریه ی وابستگی منابع رویکرد اقتضایی و رویکرد گشتالتی نتیجه گیری و چشم انداز انواع موانع بازار بخش دوم: محیط بیرونی فصل 7: موانع بازار، یکپارچه سازی منطقه ای و جهانی محدود کردن سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکپارچگی جهانی یکپارچگی منطقه ای اثرات همکاری اقتصادی اثر یکپارچگی اقتصادی بر شرکت ها نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه ی موردی: شرکت مزدا فصل 8: مزیت رقابتی ملت ها و خوشه های منطقه ای مزیت رقابت ملی مدل الماس پورتر استراتژی، ساختار و رقابت شرکت ارزیابی مدل الماس مراحل توسعه ی ملی مزیت رقابتی کشورهای نوظهور خوشه های منطقه ای چرخه ی عمر خوشه ابتکار عمل های خوشه نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه ی موردی: خوشه ی مالی لندن فصل 9: نقش فرهنگ کشور در مدیریت بین المللی مفهوم فرهنگ(ملی) لایه ها و ویژگیهای فرهنگ اثر فرهنگ بر زمینه های مختلف کسب و کار عناصر فرهنگ زبان ساختار اجتماعی مذهب، ارزش ها و نگرش ها ابعاد فرهنگ ابعاد پنجگانه ی هافستد اثربخشی رفتار سازمانی و رهبری جهانی (GLOBE) حساسیت فرهنگی نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه ی موردی: کشور روسیه بخش سوم: هماهنگی بین المللی فصل 10: مکانیزم های هماهنگی رسمی و غیر رسمی مقدمه مکانیسم های رسمی هماهنگی مکانیسم های هماهنگی ساختاری تمرکز، عدم تمرکز رسمیت و استانداردسازی برنامه ریزی مکانیسم های هماهنگی غیر رسمی روابط پیشین و ارتباطات غیر رسمی یکپارچگی هنجاری سیر تکامل از مکانیسم های رسمی به غیر رسمی انتخاب سازوکارهای هماهنگی نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه موردی: مکینزی فصل 11: ساختارهای سازمانی بین المللی به عنوان سازوکار هماهنگی مقدمه تعادل بین واکنش گرایی و ادغام ساختارها در مراحل اولیه ی بین المللی شدن ساختارهای ادغام شده (یکپارچه) ساختار وظیفه ای جهانی ساختار محصول جهانی ساختار ماتریسی جهانی ساختارهای جهانی پیوندی ساختار در راستای استراتژی نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه ی موردی: مایکروسافت فصل 12: فرهنگ سازمانی به عنوان ساز و کار هماهنگی مقدمه سطوح فرهنگ سازمانی انواع فرهنگ سازمانی (شرکتی) تأثیر فرهنگ سازمانی به عنوان مکانیزم هماهنگی توسعه یک فرهنگ سازمانی قوی ساخت یک چشم انداز مشترک نقش آفرینان جامعه پذیری اولیه سیاست های منابع انسانی انتقال شدید کارکنان استخدام بلندمدت سایر مقیاس ها و ابزارها هشدارهای یکپارچگی هنجاری نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه ی موردی : شرکت اپل فصل 13: مسؤولیت اجتماعی شرکت های چند ملیتی از دست دادن اعتماد، چالش مسئولیت و پایداری مسؤولیت اجتماعی سازمان و دیدگاه ذی نفعان مفهوم خط پایین سه گانه (Triple Bottom Line) هرم مسئولیت اجتماعی شرکت نقشه ی ذی نفعان برای یک شرکت چندملیتی (MNC) مدل مدیریتی CSR اصول رفتاری بین المللی CSR و سودآوری CSR و حاکمیت شرکتی نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه ی موردی: Choop/Remei بخش چهارم: حالت های ورود به بازار خارجی فصل 14: انواع اصلی حالت های ورود به بازار خارجی انواع اصلی شیوه های فعالیت خارجی جایگاه ارزش افزوده همکاری در مقابل سلسله مراتب خصوصیات شیوه های فعالیت خارجی انتخاب شیوه فعالیت خارجی استراتژی شرکتی به عنوان عامل تعیین کننده ترکیبات و تغییرات شیوه فعالیت خارجی نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه ی موردی: AB InBev فصل 15: حالت های صادرات اهمیت تاریخی و تجربی صادرات کانال های توزیع کانال های غیر مستقیم کانال های مستقیم تجزیه و تحلیل عملکرد صادرات تجارت متقابل رویه ها و تکنیک ها نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه ی موردی: Herrenknecht فصل 16: برون سپاری و سرمایه گذاری برون مرزی درون گرایی در مقابل برون گرایی مزایا و معایب برون سپاری اشکال جدید معماری زنجیره ی ارزش از طریق برون سپاری درون سپاری به کمک عمودی سازی برون سپاری خارجی برون سپاری با برون سپاری خارجی فعالیت های مدیریتی و پشتیبانی یکپارچگی عمودی و تغییر مکان به عنوان روند جانبی نتیجه گیری و چشم انداز مطالعه ی موردی: Foxconn فصل 17: هم پیمانی بین المللی انواع اولیه هم پیمانیهای بین المللی هم پیمانی های انبوه مهم و هم پیمانی های بستن شکاف هم پیمانی های غیر قراردادی،هم پیمانی های قراردادی و هم پیمانی های سهامی اشکال برگزیده از هم پیمانی های بین المللی تحت لیسانس بین المللی فرانشیز بین المللی <

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط