این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

مجموعه قوانین ومقررات مالیاتی 1401/احمد آخوندی

مجموعه قوانین ومقررات مالیاتی 1401/احمد آخوندی
چکیده این محصول : انتشار : 1401/08/03 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات مالیاتی

ناشر: سخنوران

نویسندگان: دکتراحمد آخوندی

شابک: 9786003831438

نوبت چاپ: چاپ پنجم1401

صفحه: 742 صفحه-قطع وزیری

هدفکتاب 

ما در برنامه هدفکتاب وبسایت آموزشی هدفکار به شما آگاهی هدیه میکنیم تا با انتخاب و رضایت کتاب خودتون رو خریداری کنید.

معرفی کتاب مجموعه قوانین مالیاتی :

تاریخچه وضع مالیات در کشور حاکی از تغییرات و اصلاحات متعدد در قوانین مالیاتی طی چند سال اخیر بوده است. اطلاع از قوانین مالیاتی و تغییر آن در شرایط حاضر برای مدیران شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. کتاب مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی دکتر احمد آخوندی در راستای اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و آگاهی از آخرین قوانین و مقررات مالیاتی  به همراه آخرین اصلاحات با سهولت استفاده و ارتباط بین مواد قانونی با بخشنامه ها،  آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه جمع آوری شده است.

کتاب حاضر به عنوان یکی از بهترین کتاب قوانین و مقررات مالیاتی دربرگیرنده قانون مالیات های مستقیم بر اساس اصلاحات مورخ 1394/04/31، قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و مقررات مالیاتی مرتبط با قوانین مزبور از جمله بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، آرای هیئت های عمومی شورای عالی مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری، مصوبات جلسات شورای عالی مالیاتی، احکام مالیاتی مندرج در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال 1401 می باشد.

مسئولیت گردآوری و تدوین کتاب مجموعه کامل قوانین مالیاتی 1401 را جناب آقای دکتر احمد آخوندی ، که  صاحب نظر در امور مالیاتی و قریب به دو دهه سابقه فعالیت در امور مالیاتی بر عهده داشته‌اند.

این کتاب موارد ذیل را مورد بررسی قرار داده است:

قانون مالیاتهای مستقیم مجتمع در آخرین اصلاحات مصوب 1394/04/31
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مالیاتی
جداول دارایی های استهلاک پذیر
آرای هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی
آرای هیأت های عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با امور مالیاتی
احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
احکام مالیاتی قانون بودجه سال
1401
احکام مالیاتی سایر قوانین

سرفصل های کتاب مجموعه قوانین مالیاتی :

بخش اول: قانون مالیات های مستقیم
باب اول: اشخاص مشمول مالیات
باب دوم: مالیات بر دارایی
باب سوم: مالیات بر درآمد
باب چهارم: در مقررات مختلفه
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
بخش دوم: قانون مالیات بر ارزش افزوده
بخش سوم: مقررات مالیاتی مربوط به قانون مالیات های مستقیم
بخش چهارم: مقررات مالیاتی مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده
بخش پنجم: مقررات مالیاتی مربوط به سایر قوانین

 

 

فهرست کتاب

# عنوان بخش اول: قانون مالیات های مستقیم باب اول:اشخاص مشمول مالیات باب دوم: مالیات بر دارایی فصل اول - مالیات سالانه املاک فصل دوم - مالیات مستغلات مسکونی خالی فصل سوم - مالیات بر اراضی بایر فصل چهارم - مالیات بر ارث فصل پنجم- حق تمبر باب سوم: مالیات بر درآمد فصل اول - مالیات بر درآمد املاک فصل دوم - مالیات بر درآمد کشاورزی فصل سوم - مالیات بر درآمد حقوق فصل چهارم - مالیات بر درآمد مشاغل فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی فصل ششم- مالیات درآمد اتفاقی فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف باب چهارم:در مقررات مختلفه فصل اول - معافیت ها فصل دوم - هزینه های قابل قبول و استهلاک فصل سوم - قرائن و ضرایب مالیاتی فصل چهارم - مقررات عمومی فصل پنجم- وظایف مودیان فصل ششم - وظایف اشخاص ثالث فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی فصل هشتم- ابلاغ فصل نهم- وصول مالیات باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی فصل اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها فصل دوم - ترتیب رسیدگی فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالیاتی فصل چهارم - شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن فصل پنجم- هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن بخش دوم: قانون مالیات بر ارزش افزوده فصل اول - کلیات و تعاریف فصل دوم - معافیتها فصل سوم - مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات فصل چهارم - وظایف و تکالیف مؤدیان فصل پنجم- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن فصل ششم- سایر مقررات فصل هفتم- عوارض کالاها و خدمات فصل هشتم- حقوق ورودی فصل نهم - سایر مالیاتها و عوارض خاص فصل دهم - تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا بخش سوم:مقررات مالیاتی مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مقررات مالیاتی مربوط به ماده 2ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 26 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 33 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 34 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 45 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 46 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 48 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 50 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 52 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 53 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 59 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 65 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 70 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 77 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 81 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 82 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 83 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 84 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 86 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 87 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 91 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 93 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 95 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 97 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 102 ق.م.م م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 105ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 107 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 109 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 111 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 115 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 118 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 119 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 127 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 132 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 133 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 134 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 137 ق.م.م م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 138 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 139 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 141 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 142 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 143 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 143 مکرر ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 144 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 145 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 147 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 148 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 149 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 163 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 165 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 167 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 168 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 169 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 169 مکرر ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 172 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 181 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 186 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 190 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 191 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 197 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 202 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 216 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 218 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 219ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 226 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 229 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 232 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 235 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 238 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 242 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 244 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 251 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 251 مکرر ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 259 ق.م.م مقررات مالیاتی مربوط به ماده 272 ق.م.م بخش چهارم:مقررات مالیاتی مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررات مالیاتی مربوط به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بخش پنجم:مقررات مالیاتی مربوط به سایر قوانین پیوست منبع

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

4-این کتاب نسخه دانلودی ندارد

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 3

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط