این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

power pivot for excel

power pivot for excel
چکیده این محصول : انتشار : 1397/03/29 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: power pivot for excel

ناشر: انتشارات سایان پژوهان

نویسندگان: ایمان ثابتی بیلندی

مترجم: -

شابک: 9786000441012

نوبت چاپ:

 

فهرست کتاب

# PowerPivot فصل اول آشنایی با PowerPivot نصب Add-in قدرتمند PowerPivot PowerPivot for Excel پنجره PowerPivot for SharePoint پنجره چرخه گردش داده و انتشار گزارش ها در کارپوشه Excel و PowerPivot روش های ایجاد جداول و نمودارهای محوری (Pivot Table و PivotChart) در اکسل ایجاد جداول و نمودارهای محوری بر اساس داده های تدوین شده در Sheet های اکسل (روش کلاسیک) ایجاد جداول و نمودارهای محوری بر اساس داده های گردآوری شده در پنجره PowerPivot for Excel مهره وزیر (PowerPivot) چگونه به شما کمک می کند؟ منابع داده چند گانه انواع مختلف منابع بی نیازی به استفاده از ترفند (کاربرگ تلفیقی) مجموعه ها (Sets) داده های حجیم عبارات و محاسبات کار کردن با داده ها در پنجره PowerPivot ریبون در پنجره PowerPivot برگه Home برگه Design برگه Advanced انواع داده ها در PowerPivot قالب بندی داده ها در PowerPivot نوع داده ها در پنجره PowerPivot بر محاسبات تأثیرگذار است مرتب سازی (Sort) و فیلتر (Filter) داده ها در پنجره PowerPivot شما از PowerPivot نمی توانید نسخه چاپی تهیه نمایید سفارشی نمودن پنجره PowerPivot باز چینی ستون های تثبیت یا فریز (Freez) کردن ستون ها تغییر پهنای ستون ها پنهان و آشکار کردن ستونها استفاده از Undo و Redo در پنجره PowerPivot حذف کردن ستون ها اضافه کردن ستون های جدید با استفاده از فرمول های DAX استفاده از منوی Context PowerPivot! چه قدرتی به شما میدهد؟ یک مثال جامع سریع و ساده گزارش (اطلاعات) هدف چرخه تولید گزارش بارگیری داده در PowerPivot ایجاد ارتباط بین جداول داده گزارش جدول محوری فایل اکسل مبنا فصل دوم بارگیری داده در PowerPivot انواع منابع داده در PowerPivot جداول ابعادی (Dim) و جداول حقیقت (Fact) جداول ابعادی (Dim) جداول حقیقت (Fact) روش های بارگیری داده در PowerPivot بارگیری داده از SQL Server به PowerPivot بارگیری از لیست جداول (Table) و View ها انتخاب جدول های مرتبط (دکمه Select Related Tables) فیلتر نمودن جداول قبل از وارد کردن به PowerPivot بارگیری داده از بانک اطلاعاتی اکسس (Access) به PowerPivot بارگیری داده از جداول پیوندی (Linked Tables) به PowerPivot بارگیری داده از فایل های Excel به PowerPivot بارگیری داده از فایل های متنی (Text) به PowerPivot بارگیری داده از حافظه موقت (Clipboard) به PowerPivot بارگیری داده از گزارشها (Report) به PowerPivot بارگیری داده از Feed ها به PowerPivot بارگیری داده از Microsoft SQL Server Analysis Services به PowerPivot بارگیری داده از SharePoint به PowerPivot باز کردن ارتباطات موجود (Existing Connections) به روز کردن (Refresh) داده ها در PowerPivot فصل سوم ایجاد ارتباط بین جداول داده در PowerPivot اصول سازماندهی جداول داده در PowerPivot فلسفه ایجاد روابط بین جداول داده جلوگیری از تکرار اطلاعات تقسیم بندی اطلاعات در جداول جداگانه انواع روابط بین جداول داده رابطه یک به یک رابطه یک به چند رابطه چند به چند ایجاد ارتباط بین جداول داده فیلد کلیدی به طور پیش فرض در جداول تعبیه شده است فیلد کلیدی، تنها در «یک» جدول تعبیه شده است فیلد کلیدی، جهت هیچ یک از جداول داده تعبیه نشده است پرسش هایی درباره روابط آیا می توان چندین رابطه بین دو جدول داشت؟ ایا روابط چند به چند پشتیبانی می شوند؟ آیا تغییر دادن نام یک جدول در PowerPivot منجر به از بین رفتن رابطه موجود می شود؟ آیا کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم است؟ آیا فاصله ها در ایجاد روابط مهم هستند؟ فرمول های اکسل و DAX هشدار اهداف DAX عوامل DAX استفاده های DAX از انواع اطلاعات PowerPivot محاسباتDAX ایجاد ستون محاسباتی (Calculated Column) از طریق پنجره PowerPivot تعریف فرمول در پنجره PowerPivot ایجاد فیلد محاسباتی (Calculated Field) از طریق برگه PowerPivot در پنجره اکسل عملکردهایی که در فرمولهای اکسل وجود ندارد عملکردهایی که در پنجره PowerPivot وجود ندارد ساختار DAX ارجاعات فیلدها (Field) و ستونهای (Column) محاسباتی مقادیر BLANK توابعی از اکسل توابع تاریخ و زمان (Date and Time) محاسبه تاریخ بر اساس سال، ماه و روز واردشده با تابع DATE تبدیل یک تاریخ به متن با DATEVALUE محاسبه زمان بر اساس ساعت، دقیقه و ثانیه وارد شده با تابع TIME استخراج زمان از یک رشته متنی با تابع TIMEVALUE توابع ریاضیات و مثلثات (Math and Trig) تابع INT برای برگرداندن عدد صحیح یک عدد اعشاری استفاده از ROUND , ROUNDDOWN , ROUNDUP ، CEILING ، FLOORو MROUND برای حذف اعشار تولید اعداد تصادفی با RAND و RANDBETWEEN محاسبه ریشه ها و توان ها با POWER اندازه گیری قدر مطلق انحرافات با استفاده از تابع ABS توابع متنی (Text) الحاق متن با عملگر & الحاق متن با تابع CONCATENATE استفاده از تابع TRIM برای حذف فاصله های اضافی استفاده از توابع MID ، LEFT و RIGHT برای استخراج کاراکترهای مشخص از متن LEFT( ) RIGHT(,) MID(,,) استفاده از تابع LEN برای پیدا کردن تعداد کاراکترهای یک رشته متنی استفاده از توابع FIND و SEARCH برای پیدا کردن و جستجو در یک رشته FIND(,,) SEARCH(>,>,) استفاده از تابع SUBSTITUTE و REPLACE برای جایگزینی کاراکترها SUBSTITUTE(, , , ) REPLACE(,,,) استفاده از REPT برای تکرار متن به تعداد دفعات چندگانه توابع منطقی (Logical) انجام محاسبات شرطی با IF آزمون شرایط چندگانه با AND آزمون کردن برای هر شرایط با OR بکارگیری توابع اکسل و DAX در PowerPivot ایجاد ستون محاسباتی (Calculated Column با استفاده از توابعی از اکسل در PowerPivot ایجاد ستون محاسباتی (Calculated Column با استفاده از توابع تحت Add- In در PowerPivot مفهوم ساختار ردیف (Row Context) و ساختار فیلتر (Filter Context) در DAX ساختار ردیف (Row Context) ستون محاسباتی (Calculated Column) و ساختار ردیف (Row Context) فیلد محاسباتی (Calculated Field) و ساختار ردیف (Row Context) ساختار فیلتر (Filter Context) روابط (Relationships) و ساختار فیلتر (Filter Context) فیلدهای محاسباتی (Calculated Fields) و ساختار فیلتر (Filter Context) سایر توابع DAX توابع محاسباتی توابعی برای طبقه بندی کردن اطلاعات توابعSUMX ، AVERAGEX ) X و...) استفاده از FORMATبرای تبدیل مقادیر عددی و تاریخی به رشته ای شمارش ردیف ها در جدول مشخص شده با COUNTROWS استفاده از توابع RELATED و RELATEDTABLE برای ایجاد فیلدهای محاسباتی مبتنی بر روابط بین جداول RELATED (Column) RELATEDTABLE (Table) استفاده از توابع FILTER و DISTINCT و DISTINCTCOUNT برای ایجاد یک جدول FILTER (Table, Condition) DISTINCT(Column) DISTINCTCOUNT(Column) استفاده از تابع CALCULATE برای ارزیابی هر عبارت DAX در یک ساختار فیلتر FILTER بدون آرگومان های CALCULATE FILTER با آرگومان های CALCULATE ارزیابی هر عبارت DAX دریک ساختار فیلتر و تغییر ساختار فیلتر با CALCULATETABLE مطالعه موردی: تحلیل متوسط فروش روزانه در ماه با توابع DAX و جدول محوری مطالعه موردی: تجزیه و تحلیل فروش شهرها با توابع DAX و جدول محوری استفاده از VALUES برای استخراج جدولی از مقادیر منحصربه فرد برای ستونی مشخص نادیده گرفتن ساختار فیلتر برای ستون مشخص شده با ALL مطالعه موردی: گزارش نسبت فروش هر شهر به کل فروش مطالعه موردی: گزارش نسیت فروش هر شهر نسبت به "صادرات" حذف ساختار فیلتر برای تمامی ستونها در جدول مشخص شده به جز ستونهای مشخص شده با ALLEXPECT توابع هوش زمانی توابعی که یک تاریخ واحد را برمی گرداند LASTDATE(Dates) , FIRSTDATE(Dates) LASTNONBLANK(date_column, Expression)وFIRSTNONBLANK(date_Column, Expression) توابعی که اولین یا آخرین تاریخ یک ماه، فصل یا یک سال را برمی گرداند توابعی که یک جدول از تاریخ ها را برمی گرداند مطالعه موردی: رشد سال به سال مطالعه موردی: مقایسه فروش طی سنوات و دوره های موازی توابعی که عبارت را در یک دوره ی زمانی ارزیابی می کنند جداول ابعادی مکمل با فرمولهای اکسل و DAX اضافه نمودن جدول ابعادی تاریخ ها (DimTarikh) به PowerPivot تدوین اولیه جدول ابعادی تاریخ ها (DimTarikh) وارد کردن جدول ابعادی تاریخ ها (DimTarikh) به PowerPivot اضافه نمودن ستون های تکمیلی به جدول ابعادی تاریخ ها (DimTarikh) برقراری ارتباط جدول ابعادی تاریخ ها (DimTarikh) با سایر جداول داده در PowerPivot اضافه نمودن جدول ابعادی ماه ها ( DimMahShamsi) به PowerPivot تدوین اولیه جدول ابعادی ماه ها (DimMahshamisi) اضافه نمودن داده های تکمیلی به جدول ابعادی ماه ها (DimMahShamsi) وارد کردن جدول ابعادی ماه ها (DimMahShamsi) به PowerPivot برقراری ارتباط جدول ابعادی ماه ها (DimMahshamsi با سایر جداول داده در PowerPivot اضافه نمودن جدول ابعادی تعطیلات (DimTatilat) به PowerPivot تدوین اولیه جدول ابعادی تعطیلات (DimTatilat) وارد کردن جدول ابعادی تعطیلات (DimTatilat) به PowerPivot برقراری ارتباط جدول ابعادی تعطیلات (DimTatilat) با سایر جداول داده در PowerPivot

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط