این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

تقسیم بندی معاملات مطابق قانون برگزاری مناقصات سال 97

تقسیم بندی معاملات مطابق قانون برگزاری مناقصات سال 97
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/03/07 0 نظر

قانون برگزاری مناقصات به منظور تعیین مراحل برگزاری مناقصات تهیه شده و مطابق این قانون، کلیه معاملات به سه دسته معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ تقسیم میشود. و تقسیم بندی ریالی هر یک از این معاملات در ابتدای هر سال توسط هیات وزیران ارائه میگردد.

جدول سه ساله حد نصاب معاملات طی سالهای 97 و 96 و 95 به شرح زیر میباشد:

 

1397

1396

1395

معاملات کوچک

کمتر از

250/000/000

کمتر از

220/000/000

کمتر از

200/000/000

معاملات متوسط

تا سقف

2/500/000/000

تا سقف

2/200/000/000

تا سقف

2/000/000/000

معاملات بزرگ

بیش از

2/500/000/000

تا سقف

2/200/000/000

تا سقف

2/000/000/000

 

حد نصاب معاملات کوچک برای سال 1397به صورت زیر محاسبه میشود:

250.000.000 * 5% = 12.5000.000 ریال

 

اگر در هر یک از فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1397 معامله ای (اعم از خرید یا فروش) انجام شود که کمتر از 12.500.000 ریال باشد. در نتیجه نیازی به ارائه اطلاعات طرف دوم معامله به اداره دارایی و ثبت در صورت معاملات فصلی نمیباشد.

البته تقسیم بندی معاملات فقط به صورت معاملات فصلی تعلق ندارد و در بخش های دیگر هم مورد استفاده قرار میگیرد.

برای مثال : ماده 12 بخشنامه استهلاک (چنانچه بهای تمام شده یک دارایی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از 10% ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت در آن ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل تحصیل ﯾﺎ ایجاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.)

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط