این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

فنون کاربردی حسابداری مالی در بازار کار (به روز شد)

فنون کاربردی حسابداری مالی در بازار کار (به روز شد)

فنون حسابداری خود را با دوره رایگان فنون کاربردی بازار کار حسابداری مالی تقویت کنید این فرصت را از دست ندهید کاملا رایگان

پیشنهاد رایگان

کتابهای چاپی

ادامه و خرید ابزار ها و فنون حسابرسی  فناوری اطاعات

ابزار ها و فنون حسابرسی فناوری اطاعات

شناسنامه کتاب: نام کتاب: ابزار ها و فنون حسابرسی فناوری اطاعات ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: دکتر علیرضا سروش مترجم: شابک: 9786008401063 نوبت چاپ:

9,000تومان
مشاهده محصول
ادامه و خرید مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه قوانین مالیات های مستقیم ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: غلامحسین دوانی مترجم: شابک: 9786008401025 نوبت چاپ:

25,000تومان
مشاهده محصول
ادامه و خرید قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

شناسنامه کتاب: نام کتاب: قانون مالیات های مستقیم ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: فرشید فریدونی.فرامرز لطفی مترجم: شابک: 9786008401018 نوبت چاپ:

14,000تومان
مشاهده محصول
ادامه و خرید مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی داخلی

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی داخلی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی داخلی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: محسن عسگری عظیم رهنورد واقف مترجم: شابک: 9786008401032 نوبت چاپ:

9,000تومان
مشاهده محصول
ادامه و خرید گزارش نویسی در حسابرسی وبازرسی قانونی

گزارش نویسی در حسابرسی وبازرسی قانونی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: گزارش نویسی در حسابرسی وبازرسی قانونی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: حسین مهربانی مترجم: شابک: 9786005540857 نوبت چاپ:

10,000تومان
مشاهده محصول
ادامه و خرید مجموعه سوالات ازمون های ورودی عضویت در جامعه رسمی حسابداران ایران

مجموعه سوالات ازمون های ورودی عضویت در جامعه رسمی حسابداران ایران

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه سوالات ازمون های ورودی عضویت در جامعه رسمی حسابداران ایران ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: حسین مهربانی-سینا مهربانی مترجم: شابک: 9786005540840 نوبت چاپ:

44,000تومان
مشاهده محصول
ادامه و خرید مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی CPA2013

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی CPA2013

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابرسی CPA2013 ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: کوروش امانی-احمد فاضلی مترجم: شابک: 9786005540697 نوبت چاپ:

15,000تومان
مشاهده محصول
ادامه و خرید هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: هزینه های قابل قبول مالیاتی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: محمد برزگری-مجید عبدی مترجم: شابک: 9786005540673 نوبت چاپ:

90,000تومان
مشاهده محصول
ادامه و خرید حسابداری شرکت های سهامی

حسابداری شرکت های سهامی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: حسابداری شرکت های سهامی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: فرزین خوشکار مترجم: شابک: 9786005540659 نوبت چاپ:

75,000تومان
مشاهده محصول
ادامه و خرید اصول حسابرسی 1

اصول حسابرسی 1

شناسنامه کتاب: نام کتاب: اصول حسابرسی 1 ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: کریم بروفرد-احمد امامی-مهدی گودرزی مترجم: شابک: 9786005540635 نوبت چاپ:

80,000تومان
مشاهده محصول
ادامه و خرید مجموعه قوانین ومقررات کار وتامین اجتماعی

مجموعه قوانین ومقررات کار وتامین اجتماعی

شناسنامه کتاب: نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات کار وتامین اجتماعی ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: غلامحسین دوانی مترجم: شابک: 9786005540604 نوبت چاپ:

35,000تومان
مشاهده محصول
ادامه و خرید کار بانرم افزارهای مالی و حسابداری درکوتاه ترین زمان

کار بانرم افزارهای مالی و حسابداری درکوتاه ترین زمان

شناسنامه کتاب: نام کتاب: کار بانرم افزارهای مالی وسابداری درکوتاه ترین زمان ناشر: انتشارات کیومرث نویسندگان: ایمان چگونیان مترجم: شابک: 9786005540512 نوبت چاپ:

85,000تومان
مشاهده محصول