این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

گزارشات مالی خوشمزه ترین محصول یک حسابدار

گزارشات مالی خوشمزه ترین محصول یک حسابدار
چکیده این مطلب : انتشار : 1398/11/23 0 نظر

در مقاله "گزارشات مالی خوشمزه ترین محصول یک حسابدار" قصد داریم شما را با نتیجه و خروجی زحماتی که یک حسابدار میکشد آشنا کنیم.

همراهان وبسایت هدفکار سلام

در مقاله "گزارشات مالی خوشمزه ترین محصول یک حسابدار" قصد داریم شما را با نتیجه و خروجی زحماتی که یک حسابدار میکشد آشنا کنیم.

همانطور که یک آشپز با استفاده از مواد اولیه و تجربه ی آشپزی یک غذای خوشمزه در اختیار مشتری قرار میدهد یک حسابدار هم با مواد اولیه خود یعنی اسناد و مدارک مثبته و استفاده از تجربه خویش محصولی با نام گزارشات حسابداری و مالی را تهیه و در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

در این مقاله نکات ذیل را بررسی می کنیم:

 گام اول:با محصول گزارشات مالی آشنا بشید

گام دوم:با منوی(انواع) گزارشات مالی آشنا بشید

گام سوم:با مشتریان گزارشات مالی آشنا بشید

امیدوارم این مقاله شما را در مسیر رسیدن به گزارشات حسابداری یاری نماید.

بخش اول: با محصول گزارشات مالی آشنا بشید

صورتهای مالی محصول اصلی پردازش اطلاعات مالی در سیستم حسابداری است.همانطور که گفتیم حسابدار مواد اولیه یعنی اسناد و مدارک حسابداری که وقوع رویدادهای حسابداری را بیان می کند در سیستم مالی ثبت و پس از طی فرآیند کنترل ، محصول گزارشات مالی را تهیه می نماید.

هر گزارشی که مشتمل بر صورتهای مالی باشد گزارش مالی خوانده می‌شود.

گزارش سالانه که بوسیله هیات مدیره شرکتهای سهامی به مجمع عمومی صاحبان سهام یا بوسیله مدیریت شرکتهای غیرسهامی به صاحبان سرمایه شرکت یا ارکان تصمیم‌گیرنده موسسه ارائه می‌شود مهمترین نوع گزارش مالی است.

اجزای اصلی تشکیل‌دهنده گزارش سالانه شامل صورتهای مالی، گزارش حسابرس و بازرس و گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سرمایه است.

صورتهای مالی مجموعه‌ای از صورتهای مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر است که وضعیت مالی و نتایج عملیات یک موسسه را نشان می‌دهد.

گام دوم:با منوی(انواع) گزارشات مالی آشنا بشید

همانطور که بعد از مراجعه به یک رستوران یا fastfood با انواع غذاها و محصولات آن آشنا می شوید در این قسمت قصد داریم  شما را با انواع گزارشات خوشمزه حاصل زحمات یک حسابدار یا یک گروه مالی آشنا کنیم.

مجموعه صورتهای مالی شامل اجزای زیر است:

  • ترازنامه یا بیلان

صورت وضعیت مالی یک موسسه است که در هر مقطعی از زمان منابع، تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه را بیان و ارائه می‌کند.

  • صورت سود و زیان

یک صورت مالی است که در آن درآمد و هزینه‌های یک موسسه طی دوره زمانی معین خلاصه و با یکدیگر مقابله می‌شود و به رقم سود یا زیان خالص می‌انجامد.

  • صورت سود جامع

یک صورت مالی است که در آن تمام درآمدها و هزینه‌های شناسائی شده طی یک دوره اعم از اینکه تحقق‌یافته یا نیافته باشد منعکس می‌شود.

  • صورت جریان وجوه نقد

یک صورت مالی است که در آن اطلاعات مربوط به میزان و چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد یک موسسه طی دوره زمانی معین گزارش می‌شود.

صورتهای مالی مکمل یکدیگرند اما جایگزین هم نیستند،یعنی نمی‌توان انتظار داشت که هریک به تنهائی کلیه اطلاعات لازم را یکجا فراهم کنند.

صورتهای مالی موسسات به استثنای صورت جریان وجوه نقد بر مبنای تعهدی تهیه می‌شود که براساس آن رویدادهای مالی موسسات، اعم از آن‌که با پرداخت یا دریافت وجه نقد توام باشد یا نباشد، در زمان وقوع شناسائی، در مدارک حسابداری ثبت و در صورتهای مالی دوره مربوط گزارش می‌شود.

مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیات مدیره یا سایر ارکان اداره‌کننده موسسه است. در مواردی که یک یا چند شرکت فرعی تحت کنترل یک شرکت اصلی قراردارد صورتهای مالی شرکت اصلی به تنهائی تصویر کاملی از وضعیت مالی و نتایج عملیات آن نشان نمی‌دهد.این نقیصه از طریق تهیه صورتهای مالی تلفیقی برطرف می‌شود.

  • صورتهای مالی تلفیقی

عبارتست از صورتهای مالی شرکت اصلی و تمام شرکتهای فرعی آن که با استفاده از تلفیق اطلاعات مربوط به این مجموعه به عنوان یک شخصیت حسابداری یگانه مفروض تهیه شده است.

در مواردی که صورتهای مالی تلفیقی بوسیله شرکت اصلی تهیه می‌شود ارائه صورتهای مالی جداگانه به عنوان صورتهای مالی مکمل ضرورت دارد.

در تهیه صورتهای مالی تلفیقی، صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن با جمع کردن اقلام مشابه دارائی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، درآمدها و هزینه‌های با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

  • یاداشتهای همراه صورتهای مالی

یکی از اصول حاکم بر صورتهای مالی، افشای کافی و مناسب است.

از آنجاکه اختصار و ایجاز یکی از ویژگیهای اصلی صورتهای مالی است یاداشتها و جداول همراه صورتهای مالی وسیله‌ای برای افشای آن گروه از اطلاعات ضروری است که مدیریت گزارش آن را در متن صورتهای مالی مناسب نمی‌داند.

صورتهای مالی همراه با یاداشتهای پیوست، حاوی اطلاعات سودمند و مفیدی درباره وضعیت و عملکرد مالی شرکت و سیاستها و استراتژیهای مدیریت است.

گام سوم:با مشتریان گزارشات مالی آشنا بشید

در این گام قصد داریم شما را با مشتریان پر و پا قرص گزارشات مالی آشنا کنیم.

هر تصمیم‌گیری در جامعه نیاز به اطلاعات دارد و اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری میباشد.

هر واحد اقتصادی برای ارائه اطلاعات در خصوص فعالیت روزانه خود و همچنین برای برنامه‌ریزی آینده و کنترل عملیات روزمره به اطلاعات حسابداری نیاز دارد.

استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری به اشخاصی اطلاق می‌شود که انتظار می رود جهت تامین نیازهای خود، اطلاعات مالی را پایه قضاوت و ارزیابی قرار داده، برای آینده تصمیم‌گیری نمایند.

نیاز و خواست‌های استفاده‌کنندگان برای تمامی گروهها یکسان نمی‌باشد. نوع ارتباطی که استفاده کنندگان از اطلاعات با واحد تجاری دارند، معمولاً تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید توسط واحد اقتصادی بطور مستقیم و به موقع در اختیار آنها قرار گرفته تا مبنای قضاوت و تصمیم گیری آنها قرار گیرد.

از آنجا که استفاده کنندگان متنوع می باشند، اطلاعات حسابداری باید به گونه‌ای فراهم شود تا استفاده‌کنندگان با توجه به نیاز و خواست های خود از آن برخوردار گردند.

پس در نتیجه اشخاص یا مراجعی که حق دارند اطلاعاتی را از سیستم حسابداری یک موسسه دریافت کنند، استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی  نامیده می‌شوند.

نیازهای استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی از طریق تهیه گزارشهای متعدد و متنوعی تامین می‌شود که به دو گروه عمده گزارشهای درون سازمانی و گزارشهای برون سازمانی قابل تفکیک است.

 به طور کلی استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری را می‌توان به دو گروه متمایز زیر طبقه‌بندی کرد:

1.استفاده‌کنندگان داخلی  یا درون سازمانی

2.استفاده‌کنندگان خارجی  یا برون سازمانی

 1.استفاده‌کنندگان داخلی  یا درون سازمانی

استفاده‌کنندگان داخلی یا درون سازمانی به افراد و گروههایی اطلاق می‌شود که، به طور مستقیم برای برنامه‌ریزی، کنترل عملیات واحد تجاری و اداره منابع آن به اطلاعات حسابداری نیاز دارند.

این گروه شامل مدیران در سطوح مختلف (فروش، سرپرست تولید، مدیران مالی، مدیران منابع انسانی و سایر مدیران واحد تجاری) می‌باشد که جهت مقاصد هدایت و راهبری واحد تجاری و کنترل عملیات باید اطلاعات لازم هر گروه به طور مجزا در اختیار آنها قرار داده شود تا آنها قادر باشند، جهت ایفای نقش خود در تصمیم‌گیری از آن استفاده نمایند.

هدف گزارشگری داخلی حسابداری

هدف گزارشگری داخلی حسابداری، فراهم کردن اطلاعات جهت بهبود کارایی مؤثر واحد اقتصادی در تولیدات، خدمات و پاسخگویی به پرسش هایی درباره بهای تمام شده هر واحد محصول تولیدی و خدماتی و نیز  فراهم کردن اطلاعات لازم برای برنامه ریزی عملیات آتی و کنترل هزینه ها می باشد.

ارتباط گزارشگری داخلی حسابداری با حسابداری مدیریت

آن بخش از حسابداری که اطلاعات لازم را برای تأمین نیازهای استفاده کنندگان داخلی (مدیران داخلی) فراهم می کند «حسابداری مدیریت» نامیده می شود.

وظیفه و نقش حسابداری مدیریت تهیه گزارش هایی به منظور تأمین نیازهای اطلاعات برای مدیران داخلی جهت برنامه ریزی، کنترل عملیات، تصمیم گیری و توسعه فعالیت های واحد اقتصادی است.

گزارش های داخلی همانند گزارشهای خارجی نیز باشند، زیرا مدیران جهت هدایت عملیات و کنترل سازمان و پاسخگویی به جزئیات، به اطلاعات دقیق نیاز دارند که باید از طریق تهیه گزارش ها تأمین گردد.

پس در نتیجه آن دسته از گزارشهای حسابداری که اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل فعالیتها عملیات و سنجش و ارزیابی مدیران، کارکنان و بخشهای مختلف موسسه را فراهم می‌کند گزارشهای درون سازمانی یا گزارشهای داخلی نامیده می‌شود.

اطلاعاتی نظیر صورت ریز موجودیها، صورت ریز بدهکاران، صورت ریز بستانکاران ، گزارش فروش روزانه و تحلیل نقطه سر‌به‌سر از جمله گزارشهای درون سازمانی به شمار می‌آید.

حسابداری مدیریت شاخه‌ای از حسابداری است که وظیفه آن تامین نیازها و خواسته‌های استفاده‌کنندگان درون سازمانی است.

مدیران مهمترین استفاده‌کنندگان درون سازمانی

مدیران هر موسسه، اگرچه به کلیه اطلاعات تفصیلی دسترسی دارند اما با این حال، خود یکی از استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی محسوب می‌شوند.

مدیران اجرائی برای برنامه‌ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم‌گیریهای بی‌شمار در باره عملیات روزانه موسسه (نظیر تعیین فیمتهای فروش و مدیریت موجودیها)، اطلاعات مالی را مورد استفاده قرار می‌دهند و در پایان دوره مالی، به کمک این اطلاعات تصویری کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات موسسه تحت تصدی خود بدست می‌آورند و از آن به عنوان ابزاری برای سنجش واکنش سایر اشخاص استفاده می‌کنند.

هنگامی‌که مدیران قادر باشند اطلاعات مالی را به درستی مطالعه و تفسیر کنند، می‌توانند به نحو موثرتری عملیات جاری موسسه را کنترل کنند.

اگرچه مدیران مستقیم در اجرای روشهای حسابداری طی دوره و پایان دوره دخالت ندارند، اما موثربودن روشهای مذکور تاثیر عمده‌ای بر کیفیت و سرعت تهیه اطلاعات مورد نیاز آنان دارد.

2.استفاده کنندگان خارجی یا برون سازمانی:

این استفاده‌کنندگان به طور مستقیم در جریان فعالیت‌های روزانه واحد اقتصادی قرار ندارند، بلکه تصمیم‌گیری آنها متکی بر گزارش‌های حسابداری است که به طور منظم و به¬موقع توسط مدیریت واحد اقتصادی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

نیازها و هدف‌های استفاده‌کنندگان خارجی متفاوت بوده، هر کدام با توجه به نوع منافعی که در سازمان دارند، خواستار تامین نیازهای خود می‌باشند.

استفاده‌کنندگان خارجی عبارتند از:

سرمایه‌گذاران، اعتبار‌دهندگان، مشتریان، عرضه‌کنندگان، مراجع قانونی (ارگان‌های دولتی)، اتحادیه‌های کارگری، کارگزاران بورس اوراق بهادار، اقتصاددانان و مشاوران مالی، نشریات مالی و سایرین.

استفاده‌کنندگان خارجی سازمان متکی به اطلاعاتی هستند که بتوانند در تصمیم‌گیری به‌صورت بهینه از آن برخوردار گردند، از این‌رو یکی از وظایف مهم حسابداری در گزارش‌های مالی فراهم کردن اطلاعات لازم برای تامین نیازهای استفاده‌کنندگان خارجی است، علاوه بر این هر استفاده‌کننده خارجی با توجه به منافع و نوع ارتباط خود، نیاز به اطلاعات خاصی دارد که باید برای اتخاذ تصمیم از آن برخوردار گردد.

ارتباط استفاده کنندگان خارجی با حسابداری مالی

آن بخش از حسابداری که اطلاعات لازم برای تأمین نیازهای استفاده‌کنندگان برون سازمانی (خارجی) را فراهم می‌کند، «حسابداری مالی» نامیده می‌شود.

 وظیفه و نقش اصلی حسابداری مالی ارائه خدمات و فراهم کردن گزارش‌های مالی برای کمک به استفاده‌کنندگان جهت تصمیم‌گیری است، استفاده‌کنندگان خارجی دسترسی محدود به اطلاعات واحد تجاری دارند.

دسترسی آنها فقط متکی بر صورت‌های مالی است که از طرف واحد تجاری به طور منظم و به موقع طبق ضوابطی خاص منتشر می‌شود، استفاده‌کنندگان خارجی با مقایسه اطلاعات و تجزیه و تحلیل می‌توانند براساس نیاز و علایق خود تصمیم‌گیری نمایند.

در نتیجه آن دسته از گزارشهای حسابداری که بوسیله سیستم حسابداری فراهم می‌آید تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، دولت و سایر اشخاص ذینفع، ذیحق و ذیعلاقه به امور یک موسسه را تامین کند گزارشهای برون سازمانی یا گزارشگری مالی نامیده می‌شود.

حسابداری مالی شاخه‌ای از حسابداری است که حیطه آن تامین اطلاعات مورد نیاز برای استفاده‌کنندگان برون سازمانی است تا در مواردی از قبیل

(1) ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی

(2) ارزیابی عملکرد و توان مالی

(3) ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه

(4) چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت در انجام تعهدات و تکالیف قانونی موسسه، بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند.

صورتهای مالی عمده‌ترین وسیله انتقال اطلاعات به اشخاص برون سازمانی است.

نیاز برخی از استفاده‌کنندگان خارجی از اطلاعات حسابداری

 در ادامه نیاز برخی از استفاده‌کنندگان خارجی از اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1.سرمایه‌گذاران:

 اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که سرمایه مؤسسه را تأمین می‌نمایند، آنها به عنوان صاحب سرمایه به دنبال اطلاعاتی هستند که به اتکای آن بتوانند توان مالی، توانایی سودآوری، نقش آفرینی مدیران در ایفای مسئولیت، توانایی واحد تجاری در ایفای تعهدات و اجرای برنامه های آتی را ارزیابی نمایند.

به عبارت دیگر، صاحبان سرمایه استفاده کنندگان اصلی از اطلاعات مالی هستند و چنانچه گزارش های مالی براساس اصول و ضوابط خاص پذیرفته شده تهیه گردد، آنها قادر به تأمین نیازهای خود از طریق مطالعه و مقایسه گزارشهای مالی می‌باشند.

به طور کلی سرمایه‌گذاران اشخاصی که به عنوان شریک، سهامدار، صاحب سرمایه، منابع لازم را برای ایجاد و ادامه فعالیتهای یک موسسه تامین می‌کنند سرمایه‌ گذار نامیده می‌شود.

نیازهای اطلاعاتی این گروه به عنوان سرمایه‌ گذار برای تصمیم‌گیری نسبت به حفظ،فروش یا افزایش سرمایه عبارتند از آگاهی در باره‌ی بنیه اقتصادی موسسه در سود‌آوری و ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه‌های آینده و میزان بازده سرمایه‌گذاری در مقایسه با سود مورد انتظار از سایر راه‌های استفاده از وجوه نقد است.

2.اعتبار‌دهندگان:

مؤسسات اعتباری نظیر بانک‌ها و سایر اعتباردهندگان خواستار اطلاعاتی هستند، که براساس آن میزان توانایی واحد تجاری در بازپرداخت به موقع اصل مبلغ وام و سود وام دریافتی را نشان دهد، تجزیه و تحلیل درست اطلاعات مندرج در گزارش های مالی قبل از اعطای اعتبار به واحد تجاری می تواند توانایی بازپرداخت وام در سررسید را مشخص کند.

به طورکلی اعتباردهندگان اشخاصی هستند که از طریق اعطای وام یا معاملات اعتباری، بخشی از نیازهای مالی موسسه را تامین می‌کنند.

اگرچه اعتباردهندگان مانند بانکها و بستانکاران یعنی فروشندگان نسیه کالا در زمره صاحبان موسسه که به آن قرض داده‌اند قرار نمی‌گیرند اما برای حصول اطمینان از واریز اصل و فرع وام در سررسید، به اطلاعاتی در باره موجودی نقد، قابلیت نقدشوندگی سایر دارائی‌ها و توان و قابلیت موسسه در ایفای به موقع تعهدات نیازدارند.

3.تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و سایر اعتباردهندگان:

واحد تجاری که کالا یا خدمات را به طور نسیه به سایر شرکت‌ها عرضه می‌کند، خواستار آن دسته از اطلاعات مالی است که میزان توان واحد تجاری در بازپرداخت بدهی‌های خود را در سررسید نشان دهد، بنابراین این گونه واحدهای تجاری قبل از اعطای اعتبار به سایر واحدهای تجاری می‌تواند با استفاده از اطلاعات مالی به اهداف مورد نظر خود دست یابد.

4.مشتریان:

مشتریان دائمی یک واحد تجاری به اطلاعاتی نیاز دارند که تداوم فعالیت واحد تجاری را نشان داده، و اینکه آیا شرکت توان عرضه محصولات به آنها را در آینده خواهد داشت.

5.کارکنان واحد تجاری:

کارکنان با آگاهی از اطلاعات مالی واحد تجاری، قابلیت توان تامین حقوق و مزایا و ایجاد فرصت های شغلی را کسب می نمایند.

6.دولت:

دولت و مؤسسات تابع آن، برای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی کشور اطلاعات آماری و نتایج حاصل از فعالیت‌های واحد تجاری در کشور را جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی می‌کنند،آنگاه با تعیین میزان رشد اقتصادی سال‌های گذشته و هدف‌های تعیین شده برای توسعه، برنامه‌های آینده کشور را طراحی می‌کنند.

از سوی دیگر دولت‌ها برای ساختن زیربنای اقتصادی کشور جهت توسعه بیشتر نیاز به منابع مالی دارند که بخش مهمی از آن را از طریق وصول مالیات‌های مستقیم به دست می‌آورند، اطلاعاتی که حسابداران تهیه می‌کنند، می‌تواند مبنای وصول مالیات‌ها قرار گیرد.

دولت در نقش حاکمیت در اموری نظیر برنامه ریزی و هدایت اقتصاد کشور ، اخذ انواع مالیاتها و عوارض و تادیه حق بیمه، همچنین نظارت و کنترل بر قیمتها به اطلاعاتی مالی در باره  موسسات نیاز دارد و معمولا از طریق وضع قوانین و مقررات، موسسات را ملزم به دادن اطلاعات خاص به مراجع مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و مرکز بررسی قیمتها می‌کنند.

به عنوان مثال، موسسات را ملزم می‌سازد تا هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مبلغ مالیات بر درآمد خود را تعیین و پرداخت کنند.

7.جامعه:

عموم مردم به دلایل مختلف از اطلاعات مالی واحدهای تجاری استفاده می‌کنند. واحدهای انتفاعی در داخل کشور در زمینه‌های مختلف در اقتصاد ملی مشغول فعالیت می‌باشند. مردم می‌توانند با استفاده از اطلاعات مالی که از طریق واحدهای تجاری منتشر می‌شود، اطلاعات مورد نیاز خود را تأمین نمایند.

استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری در یک نگاه کلی:

1) استفاده‌کنندگان درون سازمانی

2) استفاده­کنندگان برون سازمانی

- مدیران

- سرپرستان

- حسابرسان داخلی

- متصدی خرید و فروش

- سرپرست بودجه

 

 

 

- صاحبان سرمایه

- رقبا

- اعتبار‌دهندگان

- دولت

- مراجع قانون‌گذاری

- اتحادیه‌های کارگری

- مشتریان

- حسابرسان خارجی (مستقل)

- جامعه به طور اعم

- کارشناسان علمی و تخصصی

 

برای دانلود pdf این مقاله اینجا کلیک کنید.


 

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

 

 

 

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط